Werk en vergrijzing

Net als in ons land staat Cuba voor de uitdagingen om zijn arbeidsmarkt en de vergrijzing te beheren. Volledige tewerkstelling (de grondwet garandeert het recht op werk)  en de demografische ontwikkelingen bijsturen zijn daarbij de uitgangspunten.

In 2018 waren in Cuba 4.482.700 mensen aan het werk, waarvan 3.067.000 in de overheidssector en 1.415.700 in de privésector. Meer en meer werknemers gaan aan de slag in coöperaties of als zelfstandige. De werkloosheidsgraad bedroeg 1,7 %. Iets meer dan 76.000 mensen werkt niet. Een kleine 200.000 mensen (2 % van de totale werkgelegenheid) oefenen dan weer meer dan een job uit.

Het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid en de faculteit Economie van de universiteit van Havana stellen 57 werkgelegenheidsmaatregelen voor om onmiddellijk of op korte en middellange termijn in te voeren.

De maatregelen gaan over een betere afstemming van vraag en aanbod van de geschoolde arbeidskracht, het bevorderen van de beroepsontwikkeling en het updaten van de beroepskennis, het verbeteren van de systemen voor innovatie en inkomensverdeling. Ook het telewerken moet worden ontwikkeld. De jongeren vormen het eerste doelpubliek.

Naast de noodzaak om het arbeidsbeleid aan te passen is er ook een grote demografische uitdaging.

Het land vergrijst: 20 % van de bevolking is ouder dan zestig jaar, en dat percentage zal tegen 2025 oplopen tot 26 %. Tegen 2030 zullen er meer dan 3 miljoen 60-plussers zijn, wat een rechtstreekse impact zal hebben op de gezinnen en de beschikbare arbeidskracht.

Een van de maatregelen van de regering is het financieel ondersteunen van jonge gezinnen: In 32 gemeenten waar er geen natuurlijke bevolkingsgroei is ontvangen moeders met drie of meer kinderen jonger dan 12 jaar subsidies voor de renovatie, het onderhoud en de bouw van hun huizen. Koppels die met onvruchtbaarheid kampen kunnen op bijzonder medische aandacht rekenen: meer dan 100.000 van hen kregen een behandeling, wat 7.000 zwangerschappen opleverde.

Cuba heeft dus eerder een probleem van een tekort aan arbeidskrachten dan van werklozen.

Granma, 19.08.2019