Wat er echt gebeurd is bij de verkiezing van de nieuwe parlementsvoorzitter in Venezuela

Ook in 2020 maken we er met Cubanismo.be werk van om fake news in verband met Latijns-Amerika te ontkrachten. Vandaag verschenen in de Vlaamse pers artikels (dS en DM en Knack) als zou de nieuwe voorzittersverkiezing in het Venezolaans parlement gisteren 05/01 onregelmatig verlopen zijn. We zetten voor jullie de feiten even op een rijtje:<--break->

0. Guiado is de voormalige - sinds zondag - parlementsvoorzitter en zelfverklaarde - totaal ongrondwettelijk - 'interimpresident' van Venezuela. Op de foto zie je hem met de Colombiaanse president en de VS-vicepresident Pence letterlijk samenzweren tegen Venezuela. We schreven eerder al interessante achtergrondinformatie over de man die in februari vergeefs een staatsgreep probeerde uit te lokken tegen de wettige regering van Venezuela.

1 Guaidó wilde het parlement pas binnenkomen als verschillende - wegens verkiezingsonregelmatigheden in hun deelstaat - gediskwalificeerde parlementairen mochten passeren. Hiermee maakte hij al een eerste inbreuk tegen de parlementaire regels.

2 Terwijl iedereen in de zaal zat te wachten op hem... , er waren 150 parlementsleden terwijl het vereiste quorum 76 is.

3 Het Kamerreglement maakt het mogelijk om, bij afwezigheid van de zittende voorzitter, de sessie te openen met het oudste lid in jaren als interimvoorzitter.

4 Dat hebben ze gedaan.

5 Guaidó stond buiten toen hij erachter kwam dat de nieuwe voorzitter werd beëdigd. Daarna overrompelde hij de beveiliging: in plaats van door de deur naar binnen te gaan, probeerde hij over het hek te springen, en natuurlijk lieten de bewakers hem dat niet toe. Dat is het beeld dat men publiceerde in de pers en de wereld zal rondgaan alsof ze hem de toegang verboden. Guiado is duidelijk sterker in het bespelen van de grote media dan in het behalen van volkssteun. Nauwelijks 3% van de Venezolanen had - voor zijn door het Witte Huis geregisseerde mediashow in februari - al van hem gehoord.

6 De waarheid is dat hij zondag zelf het voorzitterschap heeft opgegeven. Hij kon slechts de coördinator van het debat  zijn en wou daarom de voorzittersstoel niet innemen met het argument: "of we gaan allemaal (ook zijn niet wettig verkozen medestanders) naar binnen of we gaan niet naar binnen".

7 De nieuwe leiding is met een gekwalificeerde meerderheid beëdigd. Het was een duidelijke meerderheid, niemand vroeg om een stemmentelling, en zo is het nieuwe voorzitterschap in het Venezolaans parlement tot stand gekomen.

We vragen aan de Standaard en De Morgen om een rechtzetting van hun artikel over de situatie in Venezuela.

Resumen Latino-americano