Waarom Diaz-Canel’ s eerste bezoek als staatshoofd naar Venezuela leidde

Nicolas Maduro was het eerste staatshoofd dat op 21 april een bezoek bracht aan Cuba, nadat het volk en de Cubaanse Revolutie de wens tot continuïteit had uitgesproken in de verkiezing van Miguel Diaz-Canel Bermudez tot voorzitter van de Raad van State en de Raad van Ministers.

Bij die gelegenheid heeft de Venezolaanse president gezegd dat hij naar Cuba komt om de hoop en de dromen nieuw leven in te blazen en naar de toekomst te kijken, met name met het oog op economische integratie en versterking van de continentale eenheid. De Cubaanse president bracht op zijn beurt een bezoek aan het land Bolivar en bracht de omhelzing van generaal Raul Castro Ruz en het Cubaanse volk naar het heldhaftige Venezolaanse volk. 

Dat deed hij vanuit de hoop in de toekomst, geconcretiseerd in:

De Barrio Adentro-missie, die in 2003 werd gestart: duizenden artsen verleenden gratis zorg aan mensen in nood; er werden hoogtechnologische centra (CAT), integrale diagnostische centra (CDI) en integrale heropvoedingszalen (SRI) geïnstalleerd; medische en technologische centra werden gemoderniseerd in het hele netwerk van ziekenhuizen en reeds geïnstalleerde consultatiezalen, en in 95% daarvan bieden integrale gemeenschapsartsen zorg, ook specialisten in integrale huisgeneeskunde, opgeleid door de Revolutie en in Venezuela door Cubanen.

De Barrio Adentro Deportivo missie (Sport in het hart van de buurt), die Cubaanse sport en vrijetijdsspecialisten naar de meest afgelegen plaatsen in Venezuela bracht om er plezier en gezondheid te brengen al meer dan 13 jaar.

De Robinson-missie, opgericht op 1 juli 2003: de Bolivariaanse regering is er in recordtijd in geslaagd Venezuela tot een land vrij van analfabetisme te maken. Meer dan 1,5 miljoen Venezolanen hebben van dit programma geprofiteerd.

Landbouwsamenwerking: er is een overeenkomst getekend rond zaadproductie en stedelijke teelt om de afhankelijkheid van de landelijke productie te doorbreken. Cuba stelt Venezuela ook al zijn technische kennis ter beschikking om samen te werken bij het herstel van de economie en bij de herstructurering, modernisering en ontwikkeling van het hele systeem van de suikerindustrie en haar derivaten.

Dankzij de olieovereenkomst: verkoopt Venezuela olie aan Cuba tegen preferentiële prijzen als reactie op de Amerikaanse blokkade waarmee het eiland al meer dan 55 jaar wordt geconfronteerd.

 

Zo eert president Diaz-Canel de hoogste beginselen van de Cubaanse Revolutie, volgens het principe van José Marti, volgens welke "het vaderland de mensheid is" en in dit liefdeswerk dat Fidel en Raul hebben verdergezet en vergroot.

Granma.fr