Voormalig President van Ecuador slachtoffer van politieke vervolging

Rafael Correa was president van Ecuador van 2007 tot vorig jaar. In 2006 waagde de econoom, die zijn  studies aan de UCL heeft gedaan en getrouwd is met een Belgische, zich in de politiek.  Hij werd de vertegenwoordiger van een christelijke en humanistische stroming binnen links.  Als vertegenwoordiger van Alianza País werd hij in 2007 met 56 procent tot Ecuadoraans president verkozen. Zijn benoeming markeerde het begin van een nieuw tijdperk voor Ecuador ‘op weg naar het socialisme van de 21ste eeuw’. Hij sloot zich al snel aan bij de ALBA, de linkse regionale alliantie opgericht door Fidel Castro en Hugo Chavez. 

De levensomstandigheden van vele Ecuadoranen is er tijdens zijn bewind merkelijk op verbeterd. Zo is het percentage mensen dat in armoede leeft tussen 2007 en 2015 van 36 procent gedaald tot 23 procent, wat betekent dat meer dan een miljoen Ecuadoranen de armoede ontstegen zijn. Hij maakte tijdens zijn carrière veel vrienden, maar ook vijanden. Bij rechts omdat hij naast een sociale herverdelingspolitiek ook  het imperialisme in de regio aankaartte en pleitte voor soevereiniteit van zijn land. Omdat zijn sociaal beleid gestoeld was op inkomsten uit mijnbouw, vond er ook een constante en moeiljke evenwichtsoefening plaats in de samenwerking met sociale en inheemse bewegingen die opkwamen voor hun rechten in de mijnbouwstreken.

Correa is sinds vorig jaar President af (en werd opgevolgd dooz zijn voormalig Vice-President Lenin Moreno) . Hij woont momenteel met zijn vrouw in België. Toch kan hij niet echt genieten van de rust, want hij  wordt ervan beschuldigd de ontvoering te hebben bevolen van Fernando Balda, een lid van de oppositie in Ecuador. Die was naar Colombia gevlucht ,maar werd in 2012 door een groep gewapende mannen in een auto gedwongen met als bestemming zijn thuisland. Maar de wagen werd onderschept door de Colombiaanse politie, die de man kon bevrijden. De ontvoerders verklaarden te hebben gehandeld in opdracht van Correa. Correa zelf heeft bewijzen dat dit om een politieke vervolging gaat, een lastercampagne opgezet door de huidige President Moreno. Lenin Moreno, die eens hij verkozen was tot President, Correa en het ganse linkse project waar hun partij PAIS voor stond een mes in de rug heeft gestoken.

Op 7 november 2018 besliste het Ecuadoraanse Hooggerechtshof dat Correa voor de rechter zal moeten verschijnen. Interpol heeft een 'rood alarm' tegen hem uitgevaardigd. Hij kan enkel veroordeeld worden (zeker 7 jaar celstraf) als hij in Ecuador voor de rechter verschijnt. Terwijl Correa verklaart dat hij niets verwacht van het gerecht in Ecuador, omdat het geen rechtstaat is, heeft hij wel vertrouwen in onze Belgische rechtstaat omdat er tegen hem geen enkele bewijs is.

Rivadeneira, een belangrijke bondgenoot van Correa, verklaart dat de huidige regering alle verworvenheden van het Correa-bestuur heeft teruggedraaid. "Het is dertien maanden geleden (quote van 4 juli 2018)  dat de regering veranderde, en in die dertien maanden hebben we een stap terug gezien in het nationale beleid op economische en sociaal niveau , maar ook op vlak van de soevereiniteit," zei ze. "De economische elite van Ecuador heeft het publieke debat weer op gang gebracht door de controle over de mediaconcerns en via marionetten in de huidige regering.  Zo kondigde Moreno aan dat het Internationaal Monetair Fonds het land zou bezoeken om de economische situatie te beoordelen. Deze beslissing markeert een afwijking van het beleid van Correa, die  net de invloed van internationale organisaties in de economie van Ecuador afwees, omwille van de soevereiniteit van het land. Ecuador besliste onlangs ook uit ALBA te stappen en uit de UNASUR, wiens hoofdkantoor zich in Ecuador's hoofdstad Quito bevindt.

In een exclusief interview met Telesur, enkele uren voor de beslissing van de rechter bekend werd (op 7 november 2018) verklaarde Correa dat hij het slachtoffer is van een gerechtelijke vervolging die vergelijkbaar is met die van Luiz Inácio Lula Da Silva in Brazilië, in een regionale strategie om de linkse golf in Latijns Amerika in diskrediet te brengen, met de steun van corrupte pers. Het gaat om een lastercampagne zonder enig bewijs, enkel en alleen erop gericht om ervoor te zorgen dat hij niet kan deelnemen aan de volgende verkiezingscampagne in Ecuador, gepland voor maart 2019.