Venezuela zal blijven overwinnen

Adán Chávez Frias is prof fysica, cultuurminister in de regering van Maduro en de oudere broer van Hugo Chávez. Hij publiceerde deze week een nieuwjaarsboodschap.

We beginnen dit jaar met de noodzakelijke alertheid en optimisme om de pogingen tot staatsgreep van het VS-imperium en zijn bondgenoten te blijven bestrijden. In deze eerste dagen van het jaar is de felle internationale campagne van desinformatie over de situatie in Venezuela opgevoerd in het kader van een nieuwe onderhandelingsronde van de vredesdialoog tussen de Bolivariaanse regering en de Venezolaanse oppositie.

De doelstellingen van de nationale oppositie en haar externe bondgenoten blijven dezelfde als altijd: ten eerste het uitlokken van een buitenlandse interventie in het land, en ten tweede proberen ons volk te demoraliseren. Wat het eerste betreft, is het noodzakelijk om aan de wereld te blijven tonen dat Venezuela momenteel wordt geconfronteerd met de meest brute belegering in de geschiedenis van ons continent. Na de overweldigende verkiezings- en politieke overwinningen van 2017, waarmee de revolutionaire krachten erin slaagden het fascistische geweld te verslaan, begon een gevaarlijke aanval in de financiële en economische sfeer, die zich verschuilde achter een bespottelijk genocidaal plan. Internationale economische groepen proberen de Venezolaanse staat te verstikken en te vernietigen. Wat we nu meemaken is geen aanval op een regering, maar op een heel volk. 

In bijna twee decennia heeft de Bolivariaanse Revolutie aangetoond dat het een levensvatbaar project van nationale bevrijding is, gericht op socialisme, gebaseerd op vrede, democratie en sociale rechtvaardigheid. De verwezenlijkingen zijn er, concreet en duidelijk, ondanks de voortdurende bedreigingen en aanvallen van het imperialisme. En ondanks de ernstige economische problemen die vandaag nog verergerd worden door de structurele crisis van het kapitalisme, zijn we nog steeds het enige land ter wereld dat meer dan 70 procent van de nationale begroting besteedt aan sociale investeringen, in een tijd waarin het neoliberalisme regeringen dwingt hun sociale programma's af te schaffen en rechten als werk, gezondheid, onderwijs en fatsoenlijke pensioenen af te schaffen. Kijk maar eens naar wat er in andere uithoeken van de planeet gebeurt: uitzettingen, salarisverlagingen, sluiting van openbare scholen, ontmanteling van het volksgezondheidsstelsel,… om het grote verschil te zien tussen ons project en het hunne: Het verschil tussen socialisme en kapitalisme.

De ernstige economische onevenwichten waar we vandaag onder lijden en die het Venezolaanse volk pijnlijk treffen, zijn het resultaat van een grote internationale financiële samenzwering, niet alleen om de Bolivariaanse revolutie omver te werpen, maar ook om onze soevereiniteit en onafhankelijkheid te ondermijnen. Ze willen hier een marionettenregering opdringen die het plunderen van nationale rijkdommen toestaat en vooral de Orinoco Oil Belt, 's werelds grootste oliereserve. Dat moet duidelijk gezegd worden, want dat is en blijft het grote doel van de huurders van het Witte Huis, sinds commandant Chavez voor het eerst het voorzitterschap van de Republiek heeft bekleed. In concreto vanaf Bush, over Obama en nu met de noodlottige Trump. Dat doel is niet veranderd.

Nu wordt de niet-conventionele oorlogvoering verscherpt door het aanstoken van conflicten via sociale netwerken. We zien hoe ze samenzweren met extreemrechts dat die netwerken beheert en wat het onwettig samengesteld parlement verspreidt over de acties van de VS-regering. De vaderlandsverraders werken voor hun meesters in het noorden. Die tactiek werd al tevergeefs toegepast in 2014, toen de terroristische operatie, La Salida genaamd, van start ging, met als doel het bestuur te ondermijnen en onzekerheid te creëren onder onze bevolking. We moeten die realiteit niet minimaliseren, maar we mogen niet in hun spel van demoralisering tuimelen. Bewustzijn, organisatie en permanente strijd om te blijven winnen is wat we nodig hebben. De Venezolaanse staat heeft bevestigd dat zij de vrede volledig kan garanderen en de territoriale integriteit kan waarborgen.

De meedogenloze aanval op de psyche van de bevolking veroorzaakt angst en wanhoop. Ons nobele, waardige en gewetensvolle volk verzet zich heldhaftig, terwijl de Bolivariaanse regering alles in het werk stelt om het hoofd te bieden aan de meedogenloze aanval van de handeldrijvende burgerij die de inkomens van de werkende mensen verpulvert.

Venezuela heeft ons allen één voor één nodig, want de dreiging en agressie is ertegen ons allemaal. Boven onze politieke verschillen moeten de allerhoogste belangen van het land primeren. We kunnen niet toestaan dat ieder van ons opnieuw kanonnenvoer wordt in een broederoorlog die zou leiden tot de herkolonisering van ons grondgebied. Dat is wat de Trump regering probeert te bereiken door de dialoog te saboteren. Terwijl de Bolivariaanse regering en oppositiedelegaties in de Dominicaanse Republiek bijeenkwamen, dreigde de staatssecretaris voor Latijns-Amerika, Thomas Shannon, samen met de Europese Unie, nog meer financiële sancties tegen Venezuela uit te vaardigen. En om het gekende script opnieuw te volgen, roept uiterst rechts nog maar eens op tot geweld.

In geen geval mogen we in de val van het geweld vallen, in het schema van de "Hondenoorlog" die ze willen gebruiken om het vaderland op te knippen. We moeten allemaal oproepen tot kalmte en sereniteit; om het vertrouwen in de natie te herwinnen, elk op onze post en samen als volk eventuele moeilijkheden overwinnen, zoals we in onze geschiedenis meermaals toonden. Meer dan ooit ben ik er vandaag van overtuigd dat we als volk kunnen groeien, onszelf overtreffen om onze verwezenlijkingen duurzaam, beter en onomkeerbaar te maken.

Degenen onder ons die tegenstanders zijn, maar net zoveel van dit land houden als wij, moeten worden opgeroepen tot nationale eenheid, om de nationale geest, de ziel van de natie hoog te houden, om te voorkomen wat onze vijanden willen: de strijd van broeder tegen broer, van volk tegen volk. We kunnen de vernietiging van de natiestaat en de vernietiging van de Republiek niet toestaan.

Voor de revolutionaire en patriottische groepen is het noodzakelijk tot eenheid te komen om interne en externe bedreigingen het hoofd te bieden. Ons land is vandaag vrij en soeverein en wij zullen het zo nodig met ons leven verdedigen. We zullen ons niet terugtrekken in de verworven vooruitgang en sociale veroveringen en we zullen nooit meer ons lot laten bepalen door imperialistische voogdij.

We hebben een stamboom van bevrijders. Met hen hebben we een eeuwige verbintenis: het verdedigen van de vrede, onafhankelijkheid en soevereiniteit van ons goede vaderland. Venezuela werd voor hen op een dag vrij en vandaag en morgen zal het zo blijven, ook voor hen, want hun voorbeeld roept ons op en leidt ons, omdat hun overwinning ook de onze werd en dus is het aan ons om ze te vereeuwigen.

Het is tijd om terug te keren naar de wortels die ons ertoe hebben gebracht om de eerste socialistische revolutie van de 21e eeuw te beginnen; het is tijd om ons moreel hoog te houden, het is tijd voor duidelijkheid. Want we zijn zeker van één ding: wij gaan niet terug naar het verleden!

Met Chávez altijd!

Leve het Vaderland !

Caracas, 14 januari 2017

Cubadebate