Venezuela krijgt internationale steun in de strijd tegen de agressie van de Lima-groep

Op 10 jan. begint president Nicolás Maduro aan een nieuwe termijn als staatshoofd na zijn herverkiezing op 20 mei 2018 met 67 procent van de stemmen. Na het nieuwe diplomatieke offensief van de aan de VS geallieerde regeringen in de regio, kreeg Venezuela de steun en solidariteit van landen die oproepen tot respect voor zijn soevereiniteit.

Geconfronteerd met de interventionistische agressie van de zelfbenoemde ‘Grupo de Lima’ tegen Venezuela, die het nieuwe presidentiële mandaat van Nicolas Maduro wil negeren, hebben verschillende landen een standpunt ingenomen ten gunste van de soevereiniteit en zelfbeschikking van de Zuid-Amerikaanse natie.

Mexico, de enige regering van de lidstaten van de groep, benadrukt dat het "in overeenstemming met de grondwettelijke beginselen van het buitenlands beleid" geen uitspraken doet over de legitimiteit van de Venezolaanse regering, en roept op tot een "inclusieve dialoog (.....) in een kader van vrede, democratie en veiligheid".

De Boliviaanse president, Evo Morales juichte het standpunt van het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toe: het verdedigen van het principe van non-interventionisme "en afstand nemen van de diplomatieke staatsgreep onder leiding van de Verenigde Staten via de Lima Group". "Democratie is gebaseerd op vrede, dialoog en zelfbeschikking van de volkeren," voegde Evo toe op Twitter.

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba sprak zich uit bij monde van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla. Hij betuigde  "onveranderlijke steun" voor Venezuela en verwerpt de "inmenging in deze zusternatie". "Wij wensen president Nicolás Maduros veel succes in zijn nieuwe ambtstermijn", aldus de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Ook de regering van Uruguay zal zich niet aansluiten bij de verklaring van de Lima-groep en zal zij zich integendeel inzetten voor een antwoord op basis van dialoog, meldt de krant La República. Uruguay distantieert zich tevens van het optreden van de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Uruguayaan Luis Almagro, die onlangs uit de rangen van de regeringspartij Frente Amplio (FA) is gezet.

Van de andere kant van de wereld stelde de Russische senator Igor Morozov aan de kaak dat "dit alles wordt veroorzaakt door de Verenigde Staten die Maduro en de politiek in Venezuela onder druk zullen blijven zetten.”

In Brussel, België, heeft het Europese netwerk van solidariteit met de Bolivariaanse Revolutie, bestaande uit meer dan 80 Europese organisaties (nvdr: o.a. Cubanismo.be), zijn steun uitgesproken aan de wil van het Venezolaanse volk.

"Wij willen tegenover de volkeren van de wereld de pretentie van de VS internationaal rechter te spelen, aan de kaak stellen. Dat doen ze samen met Venezolaanse tegenstanders en de bekende Grupo de Lima, door de wil van het Venezolaanse volk te negeren uitgedrukt door middel van een democratisch en transparant verkiezingsproces dat door internationale organisaties werd gesteund, waarbij 67,84% de hernieuwing van het grondwettelijk mandaat van president Nicolás Maduro verkoos”.  Op  9 januari 14-16u houden ze een manifestatie voor de VS-ambassade in Brussel.

Ook de Communistische Partij van Spanje is fel gekant tegen de bemoeizuchtige verklaringen van de Lima-groep tegen de regering van Venezuela:

"Dit is een nieuwe stap in de escalatie van de imperialistische agressie en een nieuwe poging tot staatsgreep waarvan het Venezolaanse volk het slachtoffer is, met als doel de grondwettelijke orde te ondermijnen en situaties uit te lokken waarin militair kan worden ingegrepen, zoals Luís Almagro, secretaris-generaal van de in diskrediet geraakte Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ook bekend als het Amerikaanse Ministerie van Koloniën, reeds heeft verklaard”

Telesur