Twaalfde ontmoeting van Cubanen in Europa te Milaan

In het weekend van 20 oktober vond in Milaan de 12de ontmoeting van Cubanen in Europa plaats onder voorzitterschap van Fernando Gonzalez, één van de Vijf (en in 2014 te gast op ChePresente) en ook Betty Campoalegre, afgevaardigd voor 'Cubanos en Bélgica' én lid van Cubanismo.be was er bij. Haar verslag:160 vertegenwoordigers van verenigingen – o.a. Cubanos en Bélgica- uit twintig landen, kwamen samen in Milaan van vrijdagavond tot zondagochtend.

Bij de opening van de’ XII Encuentro’ op vrijdagavond werd er een toast gehouden op Cuba en Fidel en zong iedereen luid: "Cuba que linda es Cuba”. Er werden hommages gehouden voor de historische leiders van de Cubaanse revolutie: Fidel Castro, en de heldhaftige guerrillero, Ernesto Che Guevara, op de 50e verjaardag van zijn val in de gevechten in Bolivia. Bijzonder was ook de aanwezigheid van de voorzitter van het Cubaans Instituut van Vriendschap met de Volkeren (ICAP), Eén van de Vijf en Held van de Republiek: Fernando González. In zijn toespraak benadrukte hij dat "Cuba overal ter wereld wordt verdedigd".

Ada Galano, voorzitter en coördinator van de Cubaanse vereniging in Italië (CONACI) en zijn collega in Portugal Eduardo Johnston, brachten een overzicht van de ontmoetingen van Lissabon tot Milaan en wat er met de genomen engagementen is gebeurd. Alle vertegenwoordigers van de XII bijeenkomst van de ECRE, beloofden op zondag om de acties te intensiveren voor het opheffen van de economische, financiële en commerciële blokkade van de Verenigde Staten tegen het eiland.

Fernando González, zei dat al de deelnemers aan dit evenement het bewijs vormen dat "het niet uitmaakt waar je woont als je maar Cuba meedraagt in het hart ».  Hij sprak ook zijn overtuiging uit dat de ontmoeting het werk van verenigingen van Cubanen in het buitenland zal helpen en "ons dichter bij elkaar zal brengen, onze eenheid als Cubanen zal versterken, als patriotten waar we ook zijn".

De deelnemers ontwikkelden een druk werkschema in groepen en keurden de slotverklaring van het evenement goed, waarin ook werd opgeroepen activiteiten te organiseren en te promoten om de teruggave van het - tegen de wil van Cubanen in- door de Amerikaanse marinebasis in Guantánamo bezette gebied, te eisen. De bevestiging van ons respect en steun voor Cuba, samen met de verdediging van de soevereiniteit en niet-inmenging in de interne aangelegenheden van het eiland, maken ook deel uit van het slotdocument. Verder gaat die ook over de verspreiding van informatie over de Cubaanse cultuur, tradities en identiteit op elke plaats waar de Cubanen leven met hun kinderen, familieleden, vrienden en samenleven met de burgers van de landen waar zij wonen of tijdelijk verblijven.

De tekst onderstreept ook het vertrouwen in de Cubaanse regering en haar onderhandelingen met de Verenigde Staten, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkheid. Terzelfdertijd verwelkomt hij de inspanningen van de Cubaanse emigranten die dit proces in de Verenigde Staten ondersteunen.

De inspanningen van Cubaanse emigranten in de Verenigde Staten en Europa moeten we blijven steunen, ook hun eis aan het Amerikaanse Congres en regering de wetten en voorschriften van de blokkade af te schaffen en de voortgang van het proces van normalisatie van de relaties tussen de twee naties te hervatten .In dat verband spraken de vertegenwoordigers van de verenigingen af om de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen waar hun leden wonen aan te moedigen om naast de stem voor de Cubaanse resolutie in de Algemene Vergadering van de VN, ook uitdrukkelijk partij te kiezen voor het opheffen van de blokkade.

Zo eindigde de twaalfde ontmoeting van Cubanen die in het Europa wonen, na twee dagen debatten, waarvan helemaal aan het einde unaniem, de organisatie van de XIII de ECRE in oktober 2018, aan … België werd toegewezen!