Top van de Vereniging van Caribische Landen in Havana roept op tot dialoog in Venezuela

Wij staatshoofden en/of regeringsleiders van de lidstaten van de AEC, bijeen in Havana, 4 juni 2016, tgv de 7de top, …

We herbevestigen de uitroeping van de regio van Latijns-Amerika en de Caraïben tot vredeszone, die gebeurde op de 2de top van de CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Landen) van januari 2014 in Havana.

We nemen akte van de pogingen tot dialoog die uitgaan van de Bolivariaanse regering van de Republiek Venezuela, in samenspraak met UNASUR.

We willen daarom onze steun betuigen aan het initiatief van de oud presidenten Jose Luis Rodriguez Zapatero, Spanje, Leonel Fernandez,  Dominicaanse Republiek, en Martin Torrijos, Panama, om een werkelijke dialoog op te starten tussen de regering en de oppositie, met het oog op het vinden van alternatieven voor politiek stabiliteit, sociale ontwikkeling en economische relance van de Blivariaanse Republiek Venezuela.

We ondersteunen eveneens de verschillende initiatieven voor nationale dialoog die, conform aan de grondwet en het respect voor de mensenrechten, op een opportune,snelle en efficiënte manier willen komen tot een uitweg uit de conflicten en de versterking van de democratie.

We steunen tenslotte alle inspanningen om tot beter begrip en dialoog te komen, en het respect voor de grondwettelijke procedures.

Havana, 4 juni 2016

Granma