Toespraak ICS in Stockholm op de Europese solidariteitsconferentie met Cuba

Kasper Libeert stelde op 19 november onze nationale en internationale plannen voor aan de 130 aanwezigen uit 30 Europese landen op de solidariteitsconferentie in Stockholm.

Samen met drie andere leden uit Engeland, Spanje en Duitsland zat hij ook in het redactiecomité dat de slotconclusies voor de bijeenkomst zal voorbereiden. Hieronder zijn toespraak:

Beste internationalisten uit Europa,

Ik wil allereerst de Svensk-Kubanska Föreningen bedanken voor de organisatie van deze conferentie.

Ik ben Kasper Libeert van ICS, een Belgische solidariteitsorganisatie met Cuba. Onze eerste doelstelling vandaag – zoals voor iedereen van ons – is een einde maken aan de onmenselijke blokkade tegen het Cubaanse volk ingesteld in 1962 door de Verenigde Staten van Agressie.

ICS heeft meer dan 800 betalende leden, en een levendige website met dagelijkse updates in het Nederlands en het Frans. We hebben ook verschillende lokale groepen die informatieve en mobiliserende acties organiseren die focussen op de ongekende aspecten van de Cubaanse samenleving. Bijvoorbeeld de campagne ‘Viva Cuba eco-logica’ die ingaat op de duurzame oplossingen die Cubanen zoeken voor hun economische en sociale problemen.

Ik wil ook de jeugd van Europa aanhalen. Veel jongeren over heel Europa zijn zeer geïnteresseerd in alternatieven voor de doodlopende politiek en economie in hun continent. Cuba en de solidariteitsbeweging kunnen alternatieven aanbieden in de opbouw van een betere wereld.

Met onze Belgische beweging proberen we meer activiteiten te organiseren die speciaal op jongeren zijn gericht en aangepast aan hun interessepunten en hun manier om zich te mobiliseren. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om onze solidariteitsbeweging een toekomst te geven.

Met ICS zijn we ook zeer actief op internationaal niveau. Elk jaar organiseren we Che Presente@Manifiesta waar dit jaar meer dan 18.000 mensen passeerden. Onze Cubaanse gasten van de laatste jaren waren Fernando en Gerardo van de Vijf, Mariela Castro en Aleida Guevara. We nodigen jullie allen uit op de 25ste jubileumeditie op 16 en 17 september 2017.

In juni 2015 organiseerden we de Cumbre the los Pueblos in Brussel met de deelnemers – verschillende staatshoofden - aan de CELAC-EU top. We hadden aanvankelijk gedacht aan een 200-tal deelnemers, maar het werden er uiteindelijk 1500 die kwamen luisteren naar Rafael Correa van Ecuador, de Venezolaanse vicepresident Jorge Arreaza en de eerste vicepresident van Cuba, Diaz Canel.

We leverden een belangrijke bijdrage aan de Europese Free the Five campagne. Door te lobbyen bij verschillende Belgische en Europese politici, door de Europese acties te coördineren en deel te nemen aan acties in Washington, door  bezoeken van onze erevoorzitster Katrien aan Gerardo in zijn VS-gevangenis, door familieleden uit te nodigen en hun Europese reizen mee te organiseren, etc. hadden we een betekenisvol aandeel in de overwinning van het Cubaanse volk: de vrijlating van de Vijf.

Nu deze strijd gestreden is, blijven onze Cubaanse vrienden ons zeggen dat hun grootste prioriteit nu de strijd tegen de onrechtvaardige en wrede blokkade is. Jullie weten allemaal dat deze halve eeuw oude blokkade veel gevolgen heeft voor het dagelijks leven van alle Cubanen.

We denken daarom dat het nodig is een internationale actie te organiseren in november 2017, voor een nieuwe stemming in de VN. ICS is bereid zo’n actie te organiseren in Brussel en delegaties van heel Europa te ontvangen. Het zou goed zijn hier reeds een concept voor zo’n actie vast te leggen.

Daarnaast denken we dat het nuttig zou kunnen zijn een Europees Tribunaal tegen de blokkade te organiseren ergens in maart 2018 in een andere Europese hoofdstad. Daar zouden we juridische kwesties over de blokkade op de tafel kunnen leggen, in het bijzonder in verband met de extraterritoriale claims van de VS-wetten.

Zoals we ondervonden hebben met de London Inquiry Commission on the case of the Five die we in maart 2014 samen met de Britse vrienden organiseerden, kan zo’n event een sterk vehikel zijn om de internationale aandacht op de zaak te vestigen.

We hopen jullie enthousiasme op onze weg te vinden bij het voorbereiden van twee grootse Europese acties tegen de blokkade en in solidariteit met Cuba.

We hopen jullie allen terug te zien in november aan de hoofdkwartieren van de EU.

End the Blockade of Cuba!

Viva Cuba, Viva la Solidaridad

Venceremos!!!