Succesvolle solidariteitsactie voor Venezuela

Gisteren verzamelden zo'n honderd mensen op het Muntplein in Brussel om hun solidariteit met Venezuela te betuigen.

Onder de slogan “Voor een vrij en soeverein Venezuela. Geen buitenlandse inmenging in Venezuela!” namen verscheidene vertegenwoordigers van organisaties kort het woord. ICS citeerde uit het opiniestuk van Ricardo Alarcon en voegde daaraan toe: “In nood kent men zijn vrienden, luidt het spreekwoord. Wel, vandaag betuigen de echte vrienden van het Venezolaanse volk hun solidariteit met de bolivariaanse revolutie en de krachten die haar verdedigen, tegen de buitenlandse inmenging, tegen het gewelddadig verzet van de oligarchie en tegen de mediamanipulatie. Leve Venezuela, leve de Bolivariaanse revolutie!”

De ambassadrice van Venezuela nam als laatste het woord om alle aanwezigen te bedanken. Ze onderstreepte dat de Venezolanen hun soevereiniteit en verworvenheden niet zullen opgeven.