Succesvolle Europese Actiedagen tegen de VS-blokkade tegen Cuba

Op 29 en 30 november 2017 organiseerde Cubanismo.be - in samenwerking met vertegenwoordigers van andere Europese solidariteitsbewegingen met Cuba en met de GUE/NGL-fractie in het Europees Parlement, twee Europese actiedagen in Brussel. Dit was de eerste pan-Europese gemeenschappelijke actie tegen de VS-blokkade tegen Cuba.

Vijfentwintig vertegenwoordigers van België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje en Zweden hadden ontmoetingen met leden van het Europees Parlement. Ze wezen op de gevolgen van de blokkade voor Cuba en ook voor Europa, als gevolg van de illegale extraterritoriale toepassing van de Amerikaanse blokkadewetten.Ze hekelen bijvoorbeeld het feit dat verschillende Europese banken weigeren geld over te maken voor dringende hulp na de orkaan Irma, en zelfs binnen Europa blokkeren ze stortingen naar solidariteitsorganisaties en zeggen ze zelfs bankrekeningen op.

De parlementsleden werd gevraagd zich in te zetten opdat Europa zich niet alleen met woorden maar ook in daden zou verzetten tegen de blokkade. Volgens de Europese wetten moeten de lidstaten eigenlijk sancties opleggen aan bedrijven of personen die de blokkadewetten in Europa toepassen.

De VS bedreigt Europese entiteiten met grote boetes - en banken en bedrijven hebben de afgelopen jaren al miljoenen dollars aan VS-schatkist betaald - maar de Europese instellingen reageren nauwelijks op deze illegale extraterritoriale sancties. Dit bewijst dat de Amerikaanse blokkade tegen Cuba niet alleen een bedreiging vormt voor de Cubaanse soevereiniteit, maar ook voor de soevereiniteit van de EU en haar lidstaten.

Deze feiten zijn bijna onbekend bij het publiek en deze lobbydagen waren ook bedoeld om de Europese politici en het Europese publiek hiervan bewust te maken.

De Cuba lobbyisten hebben de volgende Europese Parlementsleden ontmoet:

 • Bart Staes (België)
 • Kathleen Van Brempt (België)
 • Hilde Vautmans (België)
 • Malin Björk (Zweden)
 • Bodil Valero (Zweden)
 • Lucas Ming Flanagan (Ierland)
 • Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan en Liadh Ni Riada (Ierland)
 • Joachim Schuster (Duitsland)
 • Sabine Lösing (Duitsland)
 • Helmut Scholz (Duitsland)
 • Joëlle Bergeron (Frankrijk)

Verschillende parlementsleden deen suggesties voor verdere actie, bijvoorbeeld: brieven sturen, medeondertekend door meerdere parlementsleden, naar Federica Mogherini en Moscovici, een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement om hun zaak te verdedigen en de strijd tegen de blokkade op de agenda te zetten, en nog nauwer samenwerken tussen alle democratische krachten die willen dat het Cubaanse en het Europese recht inzake soevereiniteit worden gerespecteerd.

De Europese solidariteitsorganisaties zullen deze suggesties nu uitwerken en omzetten in passende acties om antwoorden te krijgen van de Europese Commissie en het Parlement. Wij willen die inspireren tot een assertievere reactie op de extraterritoriale gevolgen die de VS opleggen aan Europese burgers, bedrijven en instellingen. De actiedagen waren een eerste stap in een campagne om de anti-Cuba-blokkade op de Europese agenda te krijgen. De Europese solidaire organisaties zullen zich blijven inspannen om alle democratische krachten die achter het Cubaanse en Europees recht op soevereiniteit staan te verenigen, om samen te eisen dat er onmiddellijk een einde komt aan de blokkade.

GUE/NGL en Cubanismo.be organiseerden ook twee conferenties met internationale experts - waaronder Camilo Guevara, één van Che's zonen -, een culturele avond en concert met Tumbao Cubano en tenslotte een korte publieke manifestatie aan het Luxemburgplein voor het EP ter afsluiting van deze twee actiedagen tegen de blokkade.

In de komende dagen zullen verslagen van deze twee actiedagen worden gepubliceerd op de websites van alle deelnemende organisaties. Cubanismo.be wil hen nogmaals bedanken, en in het bijzonder de parlementsleden en medewerkers van de GUE/NGL voor hun politieke, financiële en logistieke steun.

USA: BEËINDIG NU DE BLOKKADE!

EUROPA: HANDEL NU OM ALLE EXTRATERRITORIALE TOEPASSINGEN VAN DE BLOKKADE TE STOPPEN!