Strijd tegen de blokkade: 9 overwinningen voor Cuba!

Vandaag stemde de Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties voor de 27e keer over de Cubaanse resolutie voor de opheffing van de VS-blokkade. Het werden 9 overwinningen voor Cuba!

Cubaanse burgers en sympathisanten in België volgden de stemming rechtstreeks op de Cubaanse ambassade in Brussel. Cubanismo.be was erbij.

In tegenstelling tot vorige jaren diende de VS acht amendementen op de resolutie in, met name over de mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op die manier probeerden de VS te verhullen dat de blokkade de zwaarste schending van de mensenrechten van de Cubanen vormt.

De Cubaanse buitenlandminister Bruno Rodriguez Parilla nam in de AV in New-York het woord. Hij betuigde in eerste instantie het medeleven van de Cubaanse regering met de slachtoffers van de schietpartij in de synagoge in Pittsburg en met de slachtoffers van de vliegtuigramp in Indonesië. Vervolgens veroordeelde hij de VS-manoeuvres met de amendementen en lichtte hij de resolutie toe, o.a. met pakkende voorbeelden uit de medische sector over hoe de blokkade het herstel van geoperereerde kinderen bemoeilijkt, en hoe in het afgelopen jaar meer dan 200 Cubanen zijn gestorven door de beperkingen van de blokkade.

Eerst was er een procedurekwestie over de vereiste meerderheid bij de stemming over de resolutie en de amendementen. De VS vonden dat een gewone meerderheid volstond, terwijl Cuba een tweederdemeerderheid wou. De AV besliste in het voordeel van Cuba.

Na nog een aantal toespraken van leden van de AV – o.a. Oostenrijk namens de EU - stemde de AV eerst over de acht amendementen. Alle amendementen werden met een grote meerderheid weggestemd, waarbij telkens enkel de VS, Israël en Oekraïne voor stemden, naast tientallen landen die zich onthielden. Daarna volgde de stemming over de eigenlijke resolutie : 189 landen stemden voor, 2 landen (VS, Israël) stemden tegen, geen enkel land onthield zich. De internationale gemeenschap heeft zich dus weer eens duidelijk uitgesproken voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade ! Een zoveelste morele overwinning voor het Cubaanse volk.

De meer dan zeventig aanwezigen – waaronder afgevaardigden van Venezuela, Bolivia en Nicaragua - volgden het hele gebeuren met veel emotie. De ambassade zorgde voor een hapje en een drankje en een heuse taart. Na de stemming volgde nog een feestje om de overwinning te vieren. De strijd tegen de blokkade gaat voort.