Rechtse terreur tegen de Nicaraguaanse bevolking

Valse berichten en propaganda leiden tot onrust. Aangespoord door rechtse propaganda en valse berichten, escaleerden de protesten tegen de hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, t.e.m. moorden op politieagenten, journalisten en FSLN-leden. In verschillende steden was sprake van ernstige verwoestingen.

 

Vicevoorzitter Rosario Murillo heeft het over pogingen tot staatsgreep. President Daniel Ortega riep op tot vrede en dialoog. Na vijf dagen werd de hervorming ingetrokken. Het probleem is daarmee niet opgelost omdat het tekort in het verzekeringsfonds zonder hervorming zal toenemen.

De grootste vakbondsunie, de FNT, steunde de hervorming, net als de Vereniging van Universitaire Docenten. Zij benadrukten dat dit de verdergaande voorstellen van het Internationaal Monetair Fonds blokkeerde. Volgens de hervorming zou de verzekeringsbijdrage van werkgevers tegen 2020 met 3,5 procent moeten stijgen tot 22,5 procent en die van werknemers met 0,75 procent tot 7 procent. De gepensioneerden zouden een solidariteitsbelasting van 5 procent moeten betalen voor de zorg voor zwangere vrouwen en zieken.

De werkgevers verenigd in COSEP en de kamers van koophandel protesteerden tegen de hervorming. Zij waarschuwden voor economische problemen veroorzaakt door de dalende koopkracht van de verzekerden en voor ontslagen. Bovendien zou de hervorming het tekort van het sociale zekerheidsinstituut niet permanent wegwerken en niet leiden tot betere arbeidsverhoudingen. De ondernemers eisten een sterke verhoging van het minimum aantal premiebetalingen om een pensioenrecht te verwerven. Bovendien moeten de verlaagde pensioenen voor ouderen zonder pensioenrechten worden afgeschaft. Zij willen de INSS-uitgaven met 20 procent verminderen. De eisen van de COSEP zouden tot een veel grotere vermindering van de sociale uitkeringen hebben geleid dan de onlangs goedgekeurde hervorming. De COSEP had hieraan niet deelgenomen omdat zij zich twee jaar geleden uit ontevredenheid over een hervorming in 2013 terugtrok uit de raad van bestuur van het INSS.

Studentengroepen begonnen met protesten, maar de UNEN en de Raad voor de Universiteiten verwierpen ze. De media en het internet combineerden de sombere voorspellingen van economische ontwikkeling met valse berichten over vermeende geplande repressie door de regering om de onrust te voeden. Eerst werd er een politieagent doodgeschoten in de buurt van een universiteit en daarna een Sandinistische tiener in de buurt van Managua. De protesten hadden geen zichtbare leiders, maar werden blijkbaar via digitale media en helpers op de achtergrond gecoördineerd. De regering heeft de frequenties van sommige televisiezenders die aan valse berichten hadden deelgenomen, tijdelijk opgeschort.

De protesten begonnen aan de UPOLI-universiteit. Daar heeft de zogenaamde Sandinistische Vernieuwingsbeweging MRS, in 1995 afgesplitst van het FSLN en naar rechts verschoven, een merkbare ideologische en persoonlijke invloed. De FSLN-vertegenwoordiger beschuldigde het MRS en extreemrechtse krachten van de escalatie van de protesten. Sinds enkele jaren beweren ze dat de "dictator Daniel Ortega" met geweld uit de regering moet worden gezet. Terwijl in Managua en elders INSS-instellingen, de Nationale Universiteit UNAN, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, burgemeesterskantoren, een radiostation, een gerechtsgebouw en vele andere faciliteiten in brand werden gestoken of verwoest door vandalen, veroordeelden de oppositiemedia de "onderdrukking" van studentenprotesten.

Jongerenbendes, criminelen en aanhangers van rechtse partijen bepaalden in toenemende mate het geweld. Ze leidden tot plunderingen van supermarkten, winkelcentra, kleine winkels en particuliere woningen. Op sommige plaatsen hebben ze wegversperringen opgeworpen en het geld van de chauffeurs afgetroggeld. De bendes vielen FSLN-leden aan die de straat op gingen om de hervormingen te steunen. In Bluefields werd een reporter van de staatstelevisie Canal 6 door het hoofd geschoten, een politievrouw is ook na een schot in het hoofd in Managua in levensgevaar. Na vijf dagen werden aan beide zijden 14 mensen gedood.

27 april 2018

Unsere zeit