Raul Castro: De verdediging van Venezuela is een urgente strategische taak voor ALBA

De Cubaanse president woonde de 15e ALBA-TCP-top in Caracas bij, waar hij hulde bracht aan Hugo Chavez en de Bolivariaanse revolutie steunde.Als eerbetoon aan de leider van de Bolivariaanse Revolutie, Hugo Chavez Frias, vijf jaar na zijn fysieke dood, werd de vijftiende Top van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van onze Amerika - Volkshandelsverdrag (ALBA-TCP) gehouden in het Miraflores Paleis in Caracas. De vijf jaar van de fysieke verdwijning van majoor Hugo Chavez werden herinnerd onder de acclamaties van het volk". Wij herinneren hem met een glimlach van toewijding aan de toekomst, niet met tranen," zei Maduro.

Chavez is energie, hij belichaamt het engagement, hij heeft zich vermenigvuldigd in miljoenen landgenoten, en we moeten trots zijn om hem tijdens zijn leven te hebben begeleid," zei hij , alvorens de Venezolanen te bedanken voor het warme welkom aan de deelnemers op de Top van de regionale organisatie die in december 2004 door Commandanten Fidel en Chavez is opgericht.

In het salon Ayacucho, waar de bijeenkomst plaatsvond, verwelkomde de Venezolaanse president de delegatieleiders en maakte hij de balans op van de onderwerpen die tijdens de besloten topontmoeting zijn besproken:o.a. de noodzaak om de uitwisseling tussen de ALBA-landen te intensiveren en de samenwerking met andere organisaties van regionale integratie zoals Unasur en Celac te intensiveren. Ook de deelname van de ALBA-TCP-lidstaten aan de volgende top van Noord- en Zuid-Amerika, die in Peru zal plaatsvinden, werd besproken. In dit verband dankt president Maduro voor de solidariteit tegne de agressie van de zogenaamde Lima-Fractie tegen zijn land.

De Cubaanse president Raul Castro onderstreepte deze onvoorwaardelijke steun. Hij voerde als eerste het woord over de gemeenschappelijke verdediging van de Bolivariaanse Republiek Venezuela als "een urgente strategische taak van de ALBA".  De bedreigingen voor vrede en stabiliteit in dit land vormen een bedreiging voor de stabiliteit en vrede van de hele regio. We verkondigen onze niet aflatende steun voor de Bolivariaanse revolutie en de burgerlijk-militaire unie van haar volk, geleid door president Nicolas Maduro"

Castro veroordeelde in zijn energieke toespraak de dwingende, unilaterale maatregelen en externe inmenging tegen het Bolivariaanse en chavistische project dat de dialoog tussen Venezolanen in gevaar brengt.  "Wij verwerpen de uitsluiting van president Nicolas Maduro uit de achtste top van Noord- en Zuid-Amerika. Deze onwettige beslissing is onaanvaardbaar en vormt een inmenging die het halfrond terugbrengt naar wat een vervlogen tijdperk leek."

"Evenmin erkennen wij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die in hoge mate haar moreel krediet of om lessen te geven in democratie, bestuurbaarheid of grondwettelijkheid verloren is. (…) De enige oplossing voor Venezolaanse problemen ligt in de handen van de Venezolanen zelf."

Het was precies deze solidaire spirit tussen de Latijns-Amerikaanse en Caribische presidenten, die een steun is voor de Bolivariaanse Revolutie en de erfenis van Majoor Chavez, die vijf jaar na zijn fysieke dood nog steeds leeft in de wil om vooruit te gaan van het moedige Venezolaanse volk.

Granma.fr