President Trump heeft zich tot doel gesteld om het Cubaanse volk veel schade te berokkenen

Iroel Sanchez is journalist en ingenieur en vertelt hoe de blokkade op zijn persoonlijk leven inhakt. Hij doet dat in het kader van de campagne 'Zuurstof voor Cuba' waar ook jij je solidariteitsboodschap kan neerschrijven https://stopdeblokkade.be/ 

Aan de cubanen vertellen dat de blokkade in hun eigen belang is,
getuiigt van een cynisch gebrek aan respect

Hoe de blokkade mijn leven beïnvloedt?


Op een dag heb jij of een kennis een medicament  nodig, en je hebt het niet. Je wacht af tot het in de apotheek geleverd wordt, maar het komt niet toe, want de voorraad was ontoereikend voor iedereen.Of je zoekt bepaalde voedingsproduct voor je kinderen en het is er niet. Want het is onmogelijk om alle noodzakelijke etenswaren in te voeren, dagelijkse producten zoals melk of vlees of wat dan ook.Er zijn wel producten, maar in onvoldoende hoeveelheden.

Als op een gegeven ogenblik het voedsel geleverd wordt, blijkt alles onmiddellijk uitverkocht. Of je kent een persoon in de buurt die een medische behandeling nodig heeft, maar er is onvoldoende vervoer beschikbaar. Of je moet je verplaatsen om een bepaalde zaak te regelen, maar je kan het niet op de afgesproken dag doen, omdat je geen transport gevonden hebt. Dit zijn de situaties die we meemaken.

Trump heeft zich tot doel gesteld om het Cubaanse volk veel schade te berokkenen, hij en zijn omgeving. En hij heeft het cynisme om te zeggen dat het voor het welzijn van ons volk is. Maar je weet dat de Cubanen een volk met een grote politieke cultuur zijn. We hebben aan veel zaken een tekort. Er zijn ook dingen die we niet goed doen, die we beter kunnen doen.

Maar de mensen zijn niet naïef. Aan de Cubanen de levering van benzine aan het land beletten, de reizigers beletten te reizen, de aankoop van wat dan ook beletten, zeggen dat dit allemaal in het belang van ons volk is, getuigt van een gebrek aan respect voor het intellect van de Cubanen die minimaal tot de tweede graad middelbaar hebben gestudeerd.

Dit volk laat zich niet op zo’n brutale manier manipuleren.