Politiek-justitiële ontvoering van Lula: Klassenjustitie in Brazilië

Gebran Neto, rechter van de 4e federale regionale rechtbank, heeft de beschikking van de federale rechter Rogério Favreto herroepen en Lula blijft dus in de gevangenis.

De onderzoeksrechter in de corruptiezaak "Lava Jato", João Pedro Gebran Neto, heeft het bevel opgeschort om voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva vrij te laten uit de gevangenis dat zondag door een federale rechter werd uitgevaardigd. De onderzoeksrechter argumenteerde dat er geen gronden zijn voor de beslissing om de voormalige president vrij te laten te rechtvaardigen en beweert een "natuurlijke rechter voor dit proces" te zijn. "Ik beveel dat de bevoegde autoriteit en de federale politie van Paraná zich onthouden van elke handeling die deze collegiale beslissing wijzigt"

De verdediging van voormalig president Lula beschuldigt federale rechter Sergio Moro zondag van strategisch ingrijpen om de vrijlating van de PT leider te voorkomen, die ochtend bevolen door rechter Rogerio Favreto. Moro en het Federaal Openbaar Ministerie (MPF) 'fungeerden opnieuw als een monolithisch blok tegen de vrijheid van Lula, waaruit blijkt dat er geen scheiding is tussen het optreden van de magistraat en dat van het Openbaar Ministerie', aldus advocaat van de verdediging Cristiano Zanin Martins in een nota. Deze actie bevestigt dat Lula een slachtoffer is van de praktijk van ‘lawfare’, het misbruik van wetten en wettelijke procedures met het oog op politieke vervolging.

De verdediging kondigde ook aan dat zij alle wettelijk voorziene middelen zal aanwenden, zowel in de lopende gerechtelijke procedures in Brazilië als in de procedures voor de VN-Mensenrechtencommissie, om de thesis te versterken dat de ex-president een permanente schending van zijn recht op een eerlijk, onpartijdig en onafhankelijk proces ondergaat. Bovendien wordt in de tekst benadrukt dat de vervroegde tenuitvoerlegging (vooraleer de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput) van het vonnis, die in de grondwet van de republiek wordt geregeld, onverenigbaar is met de rechtsstaat.

Moro, die op vakantie is in Portugal, handelde samen met ambtenaren van de Federale Politie (PF) en rechter Joao Gebran Neto om - op een volstrekt illegale en ongrondwettelijke manier – te voorkomen dat de machtiging tot vrijlating van Lula wordt nageleefd, zegden de parlementairen Paulo Pimenta en Wadih Damous van de PT. ‘Hier vond een politieke ontvoering plaats'.

Pimenta getuigde dat ze, sinds ze aankwamen bij de gevangenis van de Federale Politie in de stad Paraná, waar Lula sinds 7 april zijn straf als politiek gevangene uitzit, vertragingsmanoeuvers zagen van de kant van agenten, die duidelijk niet wilden voldoen aan het rechterlijk bevel.  Op een gegeven moment kregen we te horen, zonder schaamte van hun kant, dat ze Moro's woord volgden, hoewel Moro niet alleen met vakantie in  het buitenland is, maar bovendien niet bevoegd is om de beslissing van een hogere rechter te betwisten.

Het was duidelijk dat Moro, de afgevaardigde van de Federale Politie en het Federaal Openbaar Ministerie (MPF) op een georganiseerde manier handelden zodat het besluit van rechter Favreto, die zondagochtend de vrijlating van Lula beval, "niet zou worden uitgevoerd". Favreto, een dienstdoende magistraat bij de federale regionale rechtbank van de Vierde Regio (TRF-4), heeft een ‘habeas corpus’ ingewilligd dat afgelopen vrijdag is ingediend door Damous, Pimenta en Paulo Teixeira, eveneens lid van de PT, die in zijn verzoek om vrijlating van Lula benadrukte dat er geen rechtsgrond is om hem gevangen te houden.

Uren later heeft de federale rechter Joao Pedro Gebran Neto van het hof van beroep in Porto Alegre de beslissing van zijn collega Favreto teruggedraaid en aangegeven dat Lula gevangen moet blijven zitten en de straf moet uitzitten die door het hof is opgelegd.

Telesur en Cubadebate