Op een eiland zonder pesticiden, zijn de Cubaanse bijen in opperbeste conditie

Productie zonder chemische producten heeft mooie resultaten voor het milieu en de overleving van onze soort. Het bewijs: het Cubaanse voorbeeld. Waar zowat overal elders ter wereld de bijen door pesticiden worden bedreigd, hebben ze  hun stukje paradijs op aarde gevonden: Cuba.

Waarom in Cuba ? Omdat de pesticiden er al uitgebannen zijn sinds de jaren ’90. In de wetenschap dat een groot deel van ons ecosysteem berust op de overleving van de bijensoort, is dit dus een voorbeeld om na te volgen. Meer uitleg:

Dat de bijen in het land van sigaren en salsa zich prima voelen blijkt uit de productiesvan de imkers die soms 45 kg per korf weten te oogsten. Om dat cijfer in perspectief te zetten: in Frankrijk is het gemiddelde minder dan de helft. Dat spectaculaire rendement zorgt ervoor dat bio-honing het vierde agro-exportproduct is van Cuba. In 2014 bedroeg de productie 7200 ton met een geschatte waarde van 23.3 miljoen dollar.

Als Cuba vandaag zo’n goede resultaten boekt heeft dat in de eerste plaats te maken met het uitbannen van pesticiden. In de jaren ’90 werden die producten niet langer geleverd door de verdwenen USSR maar dat nadeel leidde dus tot een versterking van de bijenkolonies. Raul Velasquez, een imker zegt : « De regering mag geen chemische landbouwproducten meer verkopen aan ons, wat verklaart dat bij ons massale bijensterfte zoals elders in de wereld, uitblijft. Ze leven hier in een zeer natuurlijk milieu”

Dat Cuba een recordproductie, van - bovendien ook no bio- honing realiseert is uiteraard goed nieuws voor de sector en ook voor de honingliefhebbers. Meer nog: het is een goede zaak voor de mensheid. Cuba bewijst dat het afzien van pesticiden inderdaad de bijen kan redden. Deze insectensoort is veruit de belangrijkste bestuiver op aarde en ligt daarmee aan de oorsprong van een groot deel van ons voedsel en dus van onze overleving op deze planeet!

Dichter bij huis is er een ander positief voorbeeld: Het eiland Ouessant, in Bretagne waar pesticiden ook geweerd worden. De bijensterfte is er beperkt tot 3% i.p.v. 30 a 40% in de rest van Europa.

Alle redenen dus om alle chemische landbouwproducten te verbieden.

Positivr