Nobelprijscampagne ... tóch een succes.

Ondanks een ambitieuze en verreikende internationale campagne om de Henry Reeve International Medical Brigade de Nobelprijs voor de Vrede 2021 toe te kennen, gaat de prijs dit jaar naar de journalisten Maria Ressa (Filippijnen) en Dmitry Muratov (Rusland) ….

…. voor "hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren, wat een voorwaarde is voor democratie en duurzame vrede". Het in Oslo gevestigde Nobelcomité ontving voor de Vredesprijs 329 kandidaturen, waaronder 234 individuen en 95 organisaties, het op twee na grootste aantal ooit. 

In de aanloop naar de deadline van het Nobelprijscomité op 1 februari 2021 heeft Cubanismo.be met veel vrijwilligers, maanden lang campagne gevoerd om handtekeningen en officiële nominaties te verzamelen voor de Cubaanse brigades die tot in Italië kwamen helpen in de  COVID-19-pandemie.

Cubanismo.be wist 23 parlementairen te overtuigen de officiële nominatie te ondertekenen, 13 personaliteiten steunden publiek de oproep en méér dan 3.000 Belgen tekenden de petitie. In vele landen liepen gelijkaardige campagnes en bv Jeremy Corbyn in het VK en Len McCluskey, voormalig algemeen secretaris van Unite the Union, een machtige internationale vakbondskoepel, steunden 100%.

Cubanismo.be realiseert zich uiteraard dat het moeilijk was voor de artsen, verpleegkundigen en technici van de Cubaanse medische brigadisten om te winnen met zoveel kandidaten, én tegenover de luidruchtige en cynische propagandacampagne die de VS de laatste paar jaar hebben gevoerd om hun werk te ondermijnen en in een slecht daglicht te stellen.

De internationale campagne heeft toch heel veel bereikt door erkenning te krijgen voor de inspirerende solidariteit en steun die de brigade heeft verleend in de zestien jaar sinds haar oprichting in 2005. Cubanismo.be bedankt iedereen: bekend, minder of onbekend, die de campagne mee heeft gevoerd en ondersteund.

We weten dat de Cubanen deze dankbaarheid delen en veel belang hechten aan de internationale - ook de morele en politieke – steun die ontelbare groepen in heel de wereld hen solidair bieden.

Een dikke proficiat aan alle Cubaanse medische internationalisten!