Nieuwe Cubaanse president heeft een eigen stijl

Tijdens zijn eerste maand als president heeft Miguel Diaz-Canel laten zien dat hij de straat op wil gaan, naar de mensen wil luisteren en gebruik maakt van de media in plaats van ze te ontwijken, om steun onder de Cubanen te krijgen en te behouden. (foto: In gesprek met nabestaanden vliegramp)

Te midden brede persaandacht, leidt hij de Raad van Ministers, die voedsel- en duurzame energieprogramma's bekijkt, daarna bekijkt hij de plannen van Havana om in 2019 een half millennium van zijn bestaan te vieren, en nog later zie je hem op stap in de wijken van de hoofdstad. "De mensen vinden dit de manier waarop het moet gebeuren: praten met gewone mensen, die hard werken en weinig verdienen. De hoop is dat hij deze bezoeken zal voortzetten, maar dat ze onaangekondigd zullen plaatsvinden, zodat hij niet wordt misleid", vertelde María Caridad, een medewerker van een winkel in Oud Havana, aan IPS, die vroeg haar achternaam niet op te geven.

Op de sociale netwerken herinnerden sommigen zich de tijd dat Díaz-Canel, 58 jaar, eerste secretaris was van de Communistische Partij in Villa Clara, een stad op 270 kilometer van Havana. "Toen de mensen het het minst verwachtten, verscheen hij op zijn fiets. Dat was zijn manier van doen," zei Kamilo in een debat op lokale digitale media.  Een andere internaut, arturo@1975, vindt het "heel belangrijk dat de belangrijkste leiders de problemen met hun handen aanraken, dat ze met hun eigen ogen zien wat we doen en van daaruit de aanpak corrigeren zodat het beter kan. Carlos Crespo van zijn kant: "Dat is wat iemand een goede president maakt”.

Zowel de werkagenda van Diaz-Canel als de reacties van de bevolking bevestigen dat de belangrijkste uitdaging voor de nieuwe regering erin bestaat vooruitgang te boeken in de vernieuwingen om het land uit zijn economische slaap te halen. In verklaringen aan de IPS in de dagen voorafgaand aan de presidentswissel op 19 april, waarschuwde politiek analist Carlos Alzugaray dat "er voldoende sociale druk is om te komen tot een welvarend en duurzaam socialisme zoals beloofd", aangezien Cuba "de meeste doelstellingen die in de Richtlijnen zijn vastgelegd nog niet heeft bereikt". Volgens hem blijft de economie de belangrijkste uitdaging. "Het waarmaken van de beloftes die in de Richtlijnen zijn gedaan (zoals de in 2011 ingezette vernieuwingen officieel worden genoemd) over de verhoging van de welvaart", benadrukte hij.

Op de werkvloer

Het vliegtuigongeluk dat op 18 mei plaatsvond op José Martí International Airport van Havana onderbrak de presidentiële agenda, die die dag in het teken stond van Meteoro 2018, een algemene repetitie die in heel Cuba wordt gehouden, voorafgaand aan het begin van het orkaanseizoen en het tropische stormseizoen op 1 juni. Na het ongeval was Diaz-Canel een van de eerste autoriteiten die op de plaats van de ramp aankwam. Later werd hij gezien in het Instituut voor Forensische Geneeskunde, waar werd gewerkt aan de identificatie van de slachtoffers, en in het Tulipán Hotel, waar de families van de slachtoffers werden getroost, die grotendeels afkomstig zien uit de provincie Holguín, 734 km ten oosten van Havana, waar de vlucht heen ging.

Op zondag 20 sloot de president zijn week af met deelname aan de laatste dag van Meteoro 2018, een simulatie die jaarlijks wordt gehouden om beheers- en commando-organen op alle niveaus en voor de bevolking voor te bereiden op aardbevingen, orkanen, ernstige droogtes en andere rampen.

Alzugaray definieert de nieuwe Cubaanse president als een politicus met grote ervaring, gekenmerkt door discretie, voorzichtigheid, bescheidenheid en loyaliteit aan het historisch leiderschap, "in de eerste plaats tegenover Fidel (1936-2016) en in de tweede plaats tegenover Raúl Castro ( ...) Hij is zeer goed georganiseerd en heeft  het vermogen te luisteren voordat hij beslissingen neemt". Hij is bovendien een van de weinige Cubaanse leiders die de belangrijkste concepten van de technologische revolutie en van de informatisering en digitalisering beheerst en een tablet als werkinstrument gebruikt,"

De eerste maand dat president Díaz-Canel aan het roer van het land stond, werd ook belangrijke diplomatieke vooruitgang geboekt. Op 15 mei vond in Brussel de eerste bijeenkomst plaats van de Raad van EU-Cuba, het hoogste bestuursorgaan van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking, die in december 2016 door de Caribische natie en de EU werd ondertekend. De EU is Cuba's belangrijkste investeerder en ook zijn eerste handelspartner. De overeenkomst zal naar verwachting bijdragen tot een toename van de handel. "Het zal ons ook in staat stellen het economische en sociale hervormingsproces van Cuba beter te ondersteunen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het land", aldus Federica Mogherini, hoge vertegenwoordigster van de EU voor buitenlandse zaken.

Mogherini en de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez hebben een nieuw samenwerkingsprogramma op het gebied van hernieuwbare energie ondertekend om Cuba te helpen zijn doel te bereiken om 24% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen, terwijl een ander project inzake voedselzekerheid en duurzame landbouw in voorbereiding is. Zij hebben onder meer besloten de mensenrechtendialoog te institutionaliseren als "een belangrijke pijler" van de bilaterale betrekkingen, die zal voortbouwen op het informele overleg dat op dit gebied in 2015 van start is gegaan.

IPS