Meer dan 3.500 handtekeningen voor de Blokkadepetitie. Op naar de 5000!

Is die blokkade nog niet afgeschaft?  Dat is de meest gehoorde vraag wanneer leden van Cubanismo.be op de 1 meifeesten in Mechelen, Antwerpen, Gent en Brussel en op de Feria Mundial in Gent handtekeningen verzamelen. In Gent kon je aan de stand de blokkade zelfs omgooien met tennisballen. Kurt De Loor van SPA en Tom De Meester van PVDA probeerden het (+Foto's)

Eensde  mensen horen dat de blokkade na 60 jaar nog steeds volledig van kracht is, zijn de meesten snel bereid de petitie te tekenen. Mei was een goeie maand voor de Blokkadepetitie: Met bijna 1000 handtekeningen extra, rondden we nu al de kaap van de 3.500 tegen

zaterdag 15 juni, 11u :  Actie tegen de verscherping van de VS-blokkade
(en daarna de jaarlijkse Cubanismodag)

We verwachten ’s anderendaags niet direct een telefoontje van Trump dat hij eindelijk besloten heeft het internationale recht te respecteren, en dus gaan we door met de petitie in de zomer op de festivals en in september op ChePresente@Manifiesta 2019 21-22/09 (binnenkort meer info). Bestel nu al je kaart op kasper@cubanismo.be