Markt, communisme, homohuwelijk..... Cubaans Parlement keurt de nieuwe grondwet goed

Na drie maanden van volksdebatten hebben de Cubaanse parlementairen  een nieuwe grondwet aangenomen. Hoewel de tekst nu de markt erkent, behoudt hij het ideaal van een "communistische samenleving". Het document zal in februari 2019 aan een referendum worden onderworpen.

Op 22 december zijn de afgevaardigden van de Nationale Vergadering van de Volksmacht voor de tweede dag op rij bijeengekomen om de nieuwe Cubaanse grondwet goed te keuren. Na de laatste aanpassingen hebben de gekozen vertegenwoordigers de tekst goedgekeurd, die op 24 februari 2019 aan een referendum zal worden onderworpen.

De nieuwe grondwet staat nu onder meer de markt, particuliere eigendommen en buitenlandse investeringen toe. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bewoordingen ziet de definitieve tekst echter niet af van de noodzaak om een "communistische samenleving" op te bouwen. Homero Acosta, de coördinator van het redactiecomité, kondigde ook aan dat één principe soeverein blijft, namelijk dat van de socialistische staat die "de teugels van de economie" in handen houdt.

Vanuit maatschappelijk oogpunt behandelt de nieuwe grondwet de kwestie van het huwelijk, voorheen gedefinieerd als de unie tussen een man en een vrouw. De tekst die op de  volksdebatten voorlag,  bevatte een artikel over de uitbreiding van de definitie van het huwelijk tot "tussen twee personen" om zo de deur naar het homohuwelijk te openen. Maar dit was controversieel en er was een meerderheid  voor handhaving van de huidige formulering, die de deur naar het homohuwelijk zou hebben gesloten.

De redactiecommissie koos uiteindelijk voor een tussenoplossing: het huwelijk definiëren als een "sociale en juridische instelling", zonder verdere verduidelijking. Er komt later een gezinswet met de bedoeling uiteindelijk ook het homohuwelijk op te nemen en het binnen twee jaar aan een referendum voor te leggen. Mariela Castro, de dochter van Raul Castro, die het voortouw neemt in de strijd voor het homohuwelijk, reageerde  positief op deze beslissing, die de controverse regelde en ervoor zorgde dat het geen "stap terug" werd.

Van de 11 miljoen inwoners hebben 8,9 miljoen Cubanen deelgenomen aan drie maanden van volksdebatten, waarna de tekst het Parlement in gewijzigde vorm bereikte.

RT, 23 /12/ 2018