Kapitalisme tot in de moederborst?

De Standaard publiceert vandaag een artikel onder de titel: Amerika lijkt moedermelk plots niet te lusten. Uit steun voor poedermelkfabrikanten?, met daarbij een foto van een Cubaans centrum voor moeder en kind. Een ‘tegen de borst stotend’ verhaal over winsthonger die zelfs over babylijkjes stapt .

Volgens ‘The New York Times’ lagen de VS bij de Wereldgezondheidsorganisatie dwars over een aan­beveling over borstvoeding. Tijdens overleg in de WHO afgelopen lente gingen de afgevaardigden van honderden landendelegaties ervan uit dat een aanbeveling die borstvoeding zou aanmoedigen, vlotjes en vrij routineus zou worden goedgekeurd.

In de tekst van de resolutie stond niets controversieels. Gebaseerd op tientallen jaren onderzoek naar de heilzame werking van borstvoeding stond in de aanbeveling dat moedermelk de gezondste optie is voor baby’s. En dat landen ernaar zouden moeten streven om misleidende of incorrecte reclame voor producten die borstvoeding vervangen, te beperken.

Tot verbazing van velen probeerde de Amerikaanse delegatie tijdens het overleg aan de tekst te sleutelen, en de aanbeveling af te zwakken. Toen de andere lidstaten niet zwichtten, zouden de Amerikanen, aldus The New York Times, tot regelrechte dreigementen zijn overgegaan.

 

Ecuador onder vuur

Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering-Trump inzake volks­gezondheid de kant van grote bedrijven kiest. De delegatie uit Ecuador, die de aanbeveling over borstvoeding wou aannemen, werd als eerste onder vuur genomen, stelt de krant. Als Ecuador zijn steun aan de aanbeveling niet introk, zouden de VS straf­maatregelen treffen inzake handel en belangrijke militaire hulp intrekken. Ecuador ging haastig overstag.

De resolutie kwam er uiteindelijk toch, dankzij de steun van Rusland, dat niet door Amerika werd bedreigd, maar niet voordat eerst een tiental delegaties, voornamelijk van armere landen in Afrika en in Latijns-Amerika, hun steun hadden laten varen.

Wat dit opvallende Amerikaanse standpunt verklaart, is niet meteen duidelijk, maar The New York Times stipt aan dat de Amerikaanse positie in elk geval de belangen van poedermelk­producenten dient. Lobbyisten van die miljardenindustrie waren in Genève toen de aanbeveling daar besproken werd, maar er is geen hard bewijs dat hun aanwezigheid het Amerikaanse standpunt sterk zou hebben beïnvloed.

Het zou echter niet de eerste keer zijn dat de regering-Trump inzake milieu of volks­gezondheid de kant van grote bedrijven kiest. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Gezondheidszorg wilde de delegatie er alleen over waken “dat vrouwen die geen borstvoeding kunnen of willen geven, zich niet gestigmatiseerd zouden voelen.” (iro)