Hier is de Cubaanse revolutie, levend en dynamisch, trouw aan haar principes!

"De tegenstanders van de Revolutie moeten zich bij de generatiewissel in onze regering geen illusies maken. Wij staan voor continuïteit, niet voor een breuk", zei Miguel Diaz-Canel Bermudez, de voorzitter van de Staats- en Ministerraad, in zijn toespraak op de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dat vele blijken van steun aan het Cubaanse volk losweekte.

Het is absurd, maar volledig in overeenstemming met de irrationaliteit van een wereld waarin 0,7% van de rijksten van de bevolking zich 46% van alle rijkdom kan toe-eigenen, terwijl 70% van de armsten maar recht hebben op 2,7%; waar 3,46 miljard mensen in armoede leven, 815 miljoen honger lijden, 758 miljoen analfabeet zijn en 844 miljoen mensen basisdiensten als drinkwater ontberen.

Die realiteit is niet de vrucht van het socialisme, zoals de VS-president dat hier gisteren beweerde. Het is het gevolg van het kapitalisme, en met name van het imperialisme en het neoliberalisme, het egoïsme en de uitsluiting die met dat systeem gepaard gaan.

Wij herhalen onze absolute steun aan de Bolivariaanse en chavistische revolutie, de burgerlijk-militaire unie van het Venezolaanse volk en aan zijn wettelijke en democratische regering onder leiding van de grondwettelijke president Nicolas Maduro Moros.

In naam van het Cubaanse volk bedank ik deze vergadering voor het bijna eenparig verwerpen van de economische, commerciële en financiële blokkade die de Verenigde Staten ons land oplegt.

Cuba is altijd bereid om een respectvolle en beschaafde relatie te onderhouden met de regering van de VS, op basis van soevereine gelijkheid en wederzijds respect".

De Cubaanse president werkte in New York nog een ander gevuld programma af, met een toespraak op de herdenking van de internationale dag voor de totale uitroeiing van de kernwapens, gesprekken met verschillende presidenten en een bezoek aan de Riversidekerk.