Hervorming van de grondwet op de agenda van het Cubaanse parlement

De nationale assemblee van de volksmacht van Cuba (het nationale parlement) is vandaag in buitengewone zitting bijeen om de procedure voor de grondwetsherziening goed te keuren en 10 vaste commissies op te starten.

De door de Staatraad bijeengeroepen voltallige zitting zal ook de parlementaire vriendschapsgroepeg oedkeurenn en de rapporten over de ervaringen in de provincies Artemisa en Mayabeque op het gebied van een beter en efficiënter bestuur. De afgevaardigden zullen ook de commissie aanstellen die het ontwerp van grondwet zal uitwerken en voorstellen; het ontwerp zal de grondwet van 1976 herzien.

Afgelopen april preciseerde de uittredende president en eerste secretaris van de Communistische Partij Raúl Castro dat de herziening allerminst betekent dat men afziet van het socialistische project.

"Het is het goede moment om nog eens te verduidelijken dat wij niet van plan zijn om het onherroepelijke socialistische karakter van ons politiek en sociaal systeem noch de leidende rol van de Communistische Partij van Cuba als voorhoede en hoogste leidende kracht van de maatschappij en de staat aan te tasten" bevestigde Raúl Castro toen. Hij zal de commissie voor de grondwetsherziening voorzitten.

De 605 volksvertegenwoordigers zullen de vaste commissies samenstellen: landbouw en voedselvoorziening, constitutionele en juridische kwesties, economische kwesties, aandacht voor het kind en de gelijke rechten voor vrouwen, aandacht voor de diensten, nationale defensie, opvoeding en cultuur, wetenschap, technologie en milieu, industrie, bouw en energie, internationale betrekkingen, gezondheid en sport.

Ze zullen zich ook uitspreken over de verbetering van hun opleiding, in het bijzonder met betrekking tot wetgevende procedures, bevoegdheden en werking van de nationale assemblee en de werking van de Staatsraad en de vaste werkcommissies.

Op de laatste dag (maandag) zullen ze in de tien commissies de resultaten van de werkzaamheden van de achtste legislatuur en de richtlijnen voor de periode 2018-2023 bespreken.