Europees Parlement: Conferentie tegen de blokkade

Op initiatief van de fractie GUE/NGL (European United Left / Nordic Green Left) vond op 28 november 2018 in een vergaderzaal van het Europees Parlement een conferentie plaats tegen de VS-blokkade tegen Cuba. Cubanismo.be was er bij.

Voor een publiek van bijna 100 aanwezigen - waaronder een forse delegatie van 50 Cyprioten en een delegatie van Cubanismo.be - namen verschillende sprekers het woord, waaronder de Cubaanse ambassadeur Norma Goicochea, twee parlementsleden van het Cubaanse parlement (Adianez Taboada en Belkys Pérez), Javier Couso (Portugese Communistische Partij, PCP), Marco Van Hees (Partij van de Arbeid, PVDA), Wim Leysen (Belgische Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade) en Fabio Marcelli, onderzoeker internationaal recht (Italië).

Het panel werd geleid door Joao Pimenta Lopes (PCP) en Neoklys Sylikiotis (AKEL en vicevoorzitter van de GUE/NGL).

Alle sprekers gaven concrete voorbeelden van de impact van de blokkade en van de extraterritoriale gevolgen.

De Cubaanse ambassadeur benadrukte dat de geleden schade door de blokkade de grootste hinderpaal is voor de ontwikkeling van Cuba en alle Cubanen dagelijks in alle aspecten van hun leven treft. Stel je voor hoe Cuba die miljarden dollars had kunnen aanwenden om zich te ontwikkelen en nog meer bij te dragen aan de solidariteit met de wereld!

Het Cubaanse volk, dat straks de zestigste verjaardag van zijn Revolutie viert, zal nooit plooien voor de blokkade, die, samen door de internationale solidariteit, op een dag zal verdwijnen. Maar ondertussen moeten we de strijd tegen de blokkade blijven voeren.

Verneem meer over (de strijd tegen) de blokkade op ons vormingsweekend