Er is geen humanitaire crisis in Venezuela, maar de media willen dat niet horen.

De onafhankelijke deskundige van de Verenigde Naties (VN) voor de bevordering van een internationale democratische en rechtvaardige orde, Alfred de Zayas concludeerde na zijn bezoek aan Venezuela dat dit land geen humanitaire crisis kent in tegenstelling tot landen in Afrika of Azië waar gewapende conflicten en hongersnood heersen.

Ik heb de statistieken van Venezuela vergeleken met die van andere landen en er is geen humanitaire crisis. Natuurlijk zijn er tekorten  en te kleine voorraden, maar wie voor de Verenigde Naties werkt en bekend is met de situatie van landen in Azië, Afrika en sommige Americaanse landen, weet dat de situatie in Venezuela geen humanitaire crisis is," ,zei Zayas in een interview met Telesur.

De onafhankelijke deskundige kwam op 27 november in Venezuela aan en ontmoette regeringsfunctionarissen, slachtoffers van mensenrechtenschendingen en de zogenaamde guarimbas (gewelddadige oppositieprotesten) om kennis te maken met de politieke, economische en sociale situatie in het land.

Hij legde uit dat velen onterecht denken dat het land op de rand van de afgrond staat, zoals moet blijken uit de buitenlandse media. "Venezuela lijdt wel onder een economische oorlog, een financiële blokkade, een hoog niveau van smokkel en heeft natuurlijk internationale solidariteit nodig om deze problemen op te lossen.”

Bovendien is hij van mening dat de internationale gemeenschap solidair met Venezuela moet samenwerken om de sancties op te heffen "omdat zij de slechte voedsel- en geneesmiddelenvoorziening nog verergeren". Het is onvoorstelbaar dat Colombia, toen er een malariacrisis was in het Venezolaanse Amazonegebied, de verkoop van medicijnen blokkeerde en Venezuela deze moest kopen in India.

De deskundige bevestigde dat het huidige discours van de Amerikaanse woordvoerders over de humanitaire crisis, niet alleen niet juist is, maar tevens uitsluitend gericht is op een regimewissel in Venezuela. “Sinds 1999 heeft een reeks staten het regime in Venezuela willen veranderen, het is hun wens om de Bolivariaanse revolutie te vernietigen en alle sociale wetten die zijn aangenomen onder de mandaten van (Hugo) Chávez en (Nicolás) Maduro in te trekken. »

"Het is alsof ik niet naar Venezuela ging".

Zayas hekelde het feit dat zijn bezoek aan Venezuela werd genegeerd in de reguliere media, die naar zijn mening niet geïnteresseerd zijn om een volledig beeld te schetsen van de situatie in het land.

De deskundige vertelde Telesur dat het normaal is, aangezien hij een voormalig hoge VN-ambtenaar, secretaris van de mensenrechtencommissie en hoofd van de claimafdeling van het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN is, dat mediakanalen zoals de BBC en The New York Times zijn verklaringen publiceren wanneer zij over een onderwerp spreken.

“Echter, in het geval van Venezuela negeerde zowel CNN als de BBC mij echter, het is alsof mijn bezoek aan Venezuela nooit had plaatsgevonden, alsof ik er niet geweest was," hij noemt dat manipulatie van het publiek en voegt eraan toe dat alleen Telesur en Sputnik hem geïnterviewd hebben.

Hij merkte verder op dat bepaalde organisaties die niet-gouvernementeel worden genoemd "maar waarvan de loyaliteit twijfelachtig is" geen onafhankelijke deskundigen willen. “ Ze willen ‘deskundigen’ die het land beschuldigen en veroordelen, dat is de reden waarom - toen ik werd benoemd en dit in het buitenland bekend werd - ze verklaarden dat ik niet de juiste rapporteur was om over Venezuela te spreken".

"Ik heb beledigingen ontvangen toen ik mijn bezoek aan Venezuela aankondigde".

Het kantoor van de Verenigde Naties ontving brieven uit het buitenland waarin geklaagd werd over het bezoek van Zayas aan Venezuela, met dwingende suggesties dat hij bepaalde kwesties moest onderzoeken. Ik zag dit als een inmenging in mijn onafhankelijkheid, ik was de rapporteur, ik heb mijn eigen agenda opgesteld, ik weet welke informatie relevant is voor mijn verslag. Ik wil niet dat het verslag aan mij wordt gedicteerd, en sommige niet-gouvernementele organisaties hebben mij onbeschoft duidelijk gemaakt in beledigende brieven, wat ik had moeten doen toen ik in Venezuela was. »

Voor de voorbereiding van zijn verslag had Zayas ontmoetingen met de oppositiesectoren, Fedecámaras (werkgeversorg.), het maatschappelijk middenveld en de kerk. Hij sprak met 16 ministers van de regering, bezocht de sociale missies en supermarkten "om in 8 dagen tijd een weliswaar onvolledige indruk te krijgen, maar om me ter goeder trouw te informeren over de situatie".

Hij merkte op dat er problemen zijn met de levering en distributie van voedsel en medicatie, maar het ergste zijn de sancties en de economische oorlogvoering, omdat ze de smokkel van gesubsidieerde medicamenten en voedsel op de grens met Colombia verergeren.

Telesur