Eerbetoon aan de Cubaanse vrouw

De Cubaanse Confederatie van Arbeidersverenigingen (de CTC) roept alle basisorganisaties op om 8 maart, de Internationale Vrouwendag, te vieren. De gelijkheid van vrouwen en mannen zal toenemen als de politieke wil van de Cubaanse overheid groter wordt en ze de waarde van vrouwelijke arbeiders op de arbeidsmarkt nog meer benadrukt.De Federatie van Cubaanse Vrouwen roept van haar kant alle vrouwen op, om aan deze dag deel te nemen en organiseert in dat kader verschillende discussieofora  ter voorbereiding van het 10e Congres van de Communistische Partij in maart 2019. Met de slogan "Cubaanse arbeidsters op het Congrres verenigd, geëngageerd en overwinnend"  zullen die fora vandaag op 8 maart op alle arbeidsplaatsen van het land plaatsvinden.

Het programma van het Cubaanse vakbond heeft tot doel de actieve deelname van arbeidsters aan de ontwikkelingsprogramma's van het land te erkennen.

Ook zullen zij de autonomie van Cubaanse vrouwen in 59 jaar Revolutie benadrukken en versterken, omdat ze  cruciaal zijn voor de belangrijkste sociale domeinen in Cuba.Het uitbannen van alle vormen van discriminatie op het werk en in het sociale leven is een andere doelstelling van de acties van de Cubaanse vakbond vandaag. 

Bron: Cubacoop