ECOLO,GROEN, N-VA, PVDA en SP.A veroordelen de blokkade!

Wim Leysens van de Coördinatie tegen de blokkade, waarvan Cubanismo.be deel uitmaakt vroeg de politieke partijen naar hun standpunt over de blokkade. Lees hieronder WAAROM, WAT en DE ANTWOORDEN

WAAROM VRAGEN WE DE POLITIEK NAAR HUN STANDPUNT?

VS-sancties tegen Cuba wakkeren handelsconflict met EU aan.

Van onze toekomstige parlementsleden verwachten we dat zij de huidige politiek van de België en de Europese Unie nog meer kracht bijzetten en een vuist maken tegen de blokkade en tegen de eenzijdig opgelegde belemmering van de handel met Cuba.

Sinds 2 mei lopen internationale bedrijven die in Cuba investeren, het risico om voor een VS-tribunaal aangeklaagd te worden. Met de activatie van het omstreden Artikel III van de wet Helms-Burton zet president Trump de deur open voor een open handelsconflict met de Europese Unie en andere landen met economische belangen in Cuba wegens schendig van de internationale afspraken van de Wereld Handelsorganisatie WHO.

Artikel III van de wet Helms-Burton zegt dat VS-burgers, met inbegrip van de Cubano-Amerikanen, via een  VS-rechtbank schadevergoeding kunnen eisen van ‘al wie voordeel haalt uit hun voormalige eigendommen die door de Cubaanse overheid werden geconfisqueerd’. Gezien Cuba na de revolutie van 1959 grote delen van de economie onder overheidscontrole heeft geplaatst, betekent dit dat zo goed als elk bedrijf met economische belangen in Cuba, een juridisch proces boven het hoofd hangt.

Toen president Carter in 1996 met de ondertekening van de wet Helms-Burton de VS-blokkade tegen Cuba betonneerde, legde Europa meteen een klacht neer bij de Wereld Handelsorganisatie WHO. Om een open confrontatie te vermijden, schortte Carter, en later alle volgende presidenten, via een presidentieel decreet het omstreden Artikel III op.

Havikken in het Witte Huis

Sinds de komst van ultrahavik John Bolton als nationaal veiligheidsadviseur en Mike Pompeo als minister buitenlandse zaken draait het Witte Huis de toenaderingspolitiek van Barack Obama volledig terug. Met de keuze voor een agressieve strategie, keert de VS terug naar de oude Monroe-doctrine van ‘Amerika voor de Amerikanen’, of in de woorden van Donald Trump: ‘America First’. Wat de rest van de wereld erover denkt, is blijkbaar niet zijn eerste zorg.

De activering van Artikel III maakt Cuba het nieuwe strijdtoneel van een handelsconflict tussen de VS en de Europese Unie. Logisch, want de Noord-Amerikaanse demarche kan grote gevolgen hebben voor Europese ondernemingen. De EU is de grootste handelspartner van Cuba. Europese ondernemingen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd op het Caribische eiland. Spanje alleen al investeert jaarlijks zowat 300 miljoen euro in Cuba, voornamelijk in het toerisme. Nu loopt het een risico op grote schadeclaims. Als de VS en de EU het spel hard spelen, dan zijn we vertrokken voor een jarenlange procedureslag.  

Europa dreigt terug te slaan 

Deze flagrante agressie van president Trump gaat volledig in tegen de strategie van de Europese Unie die op voet van gelijkheid en respect een politieke dialoog met Cuba heeft opgestart. Onmiddellijk heeft Federica Mogherini, de EU-commissaris voor buitenlandse zaken, de VS-beslissing streng veroordeeld. Brussel zal sowieso haar klacht bij de Wereldhandelsorganisatie opnieuw indienen als de VS hun plannen doorzetten.

Wij zijn gealarmeerd door de nieuwe agressie tegenover Cuba, die de politieke dialoog en de samenwerking tussen de EU en Cuba bedreigt. Wij zijn tevreden met de houding van de EU, die belooft zich niet neer te leggen bij de opgelegde VS-sancties, maar vragen naast mooie verklaringen ook daden. Want tot vandaag is de EU  onmachtig gebleken om de negatieve effecten van de VS-blokkade tegen Cuba effectief te counteren, zoals bleek uit een bankenonderzoek van oktober 2018. Een beperkte steekproef toonde aan dat sommige Belgische banken weigeren om betalingen naar Cuba uit te voeren. Zelfs betalingen binnen Europa met vermelding van Cuba in de naam van de begunstigde of in de mededeling worden geweigerd.

Daarom stuurde Wim Leyssen voor de verkiezingen volgende vraag naar de kandidaten

 

DE VRAGEN

Beste kandidaat-volksvertegenwoordiger,

Als lijsttrekker voor uw kieskring is de kans groot dat u binnenkort mee het beleid van ons land gaat uittekenen. Daarom is het belangrijk dat we ook uw standpunt kennen met betrekking tot de blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba.

Bent u bereid om van volgende standpunten te ondersteunen?

  • België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen
  • België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa inperken, ondermeer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.
  • België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

Een korte toelichting:

De blokkade duurt al bijna 60 jaar en wordt internationaal veroordeeld, ook door de Europese Unie en België. In tegenstelling tot zijn voorganger, kiest president Trump voor een verharding van de blokkade. Vanaf 2 mei 2019 riskeren alle buitenlandse bedrijven die in Cuba investeren, een juridisch proces voor een VS-rechtbank. Meteen verklaarde EU-commissaris voor buitenlandse zaken Federica Mogherini klacht bij de Wereldhandelsorganisatie neerleggen wegens schending van de internationale handelwetten.

De blokkade is ook bij ons voelbaar. Een aantal Belgische banken weigeren om overschrijvingen naar Cuba te verrichten. Zelfs betalingen binnen de Europese Unie met een verwijzing naar ‘Cuba’ in de naam van de bestemmeling of in de mededeling worden door deze banken niet uitgevoerd.

Het is belangrijk dat Europa en ons land blijven ijveren voor de opheffing van de blokkade. Daarvan willen we ons via uw persoon verzekeren.

 

DE ANTWOORDEN

ECOLO,GROEN, N-VA, PVDA/PTB en SP.A stuurden hun partijstandpunten door. 
We ontvingen GEEN antwoorden van CDh, CD&V, DéFI, MR, Open VLD en PS.

  • België en Europa moeten de VS-blokkade tegen Cuba krachtig blijven veroordelen

Alle partijen veroordelen in hun reactie de VS-blokkade tegen Cuba. Niet verwonderlijk  gezien België en de Europese Unie  al jaren dit standpunt op internationale fora verdedigen. Nochtans leggen de partijen andere klemtonen.

Er klinkt verontwaardiging omwille van de blokkade ‘d’une intensité jamais vue’ (ECOLO), die ‘de economie van Cuba weerhoudt om zich volledig te ontwikkelen’  (SP.A). Cuba liep in 2017 4,3 miljard dollar mis, ‘geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in wat de Cubanen nu hard nodig hebben: huisvesting, investeringen in infrastructuur, etc’ (GROEN).

N-VA schaart zich volledig achter de positie van de Europese Unie als het aankomt op het aanslepende Amerikaans-Cubaans conflict.’

PVDA vindt de veroordeling nogal soft en beperkt tot woorden.  ‘België heeft bijvoorbeeld nog geen enkele concrete maatregel getroffen om Belgische bedrijven en rechtspersonen te beschermen tegen de extra-territoriale effecten van de Noord-Amerikaanse blokkadewetten’

SP.AGROENECOLO en PVDA verwijzen verder naar de internationale context.

Cuba moet zo snel als mogelijk volledig in de internationale gemeenschap opgenomen worden’, meent SP.A.

GROEN pleit voor ‘een normalisering van de relaties tussen erfvijanden Cuba en de Verenigde Staten en verwerpt uitdrukkelijk de verharding van de sancties onder Trump.  

PVDA waarschuwt: ‘Wij willen niet dat ons land mee stapt in de gevaarlijke confrontatie- en oorlogslogica van Trump, waar de verscherping van de blokkade tegen Cuba deel van uitmaakt’. De partij verdedigt ‘het recht op ontwikkeling’ en de soevereiniteit van het Cubaanse volk om zijn eigen ontwikkelingspad te kiezen, zonder enige buitenlandse inmenging’.

  • België en Europa moeten de negatieve gevolgen van de VS-blokkade voor Europa inperken, onder meer door banken te verplichten betalingen naar Cuba te garanderen.

SP.A houdt het antwoord kort : ‘Ja, akkoord’.

Voor ECOLO en GROEN moeten ‘mensenrechten primeren boven economische belangen’.

Het  is ‘aberrant’ (ECOLO) dat Europese en Belgische banken weigeren om humanitaire fondsen naar Cuba te storten, waardoor ‘alweer gewone burgers getroffen (worden)’ (GROEN).

PVDA herinnert eraan dat ‘volgens Europese regelgeving (…) de extraterritoriale toepassing van de blokkade illegaal’ is.  De partij is verbolgen over de handigheid waarmee de banken dit verbod omzeilen, door zich te verschuilen achter de dominante positie van de VS in het internationaal geldverkeer.

ECOLO  heeft het over het eenzijdig ‘diktat des États-Unis’. De E.U. mag zich ‘niet laten intimideren door  het echt dictatoriaal gedrag van een ander land’. 

N-VA verkiest geen dwang op de banken. De partij is het eens dat ‘de (Europese) Unie gebruik (moet) maken van alle instrumenten waarover ze beschikt om haar interesses te verdedigen’. Maar,  ‘we prefereren wel slimmere maatregels om de financiële sector te motiveren om transacties van en naar Cuba voort te zetten dan ze louter te dwingen’.

  • België moet bij de EU aandringen om bij de Wereld Handelsorganisatie een klacht tegen de VS in te dienen voor blokkering van de handel met Cuba.

Voor PVDA moet België ‘als voortrekker in de constructieve bilaterale relaties met Cuba’  een meer prominente rol spelen om bij WHO een klacht tegen de VS. De partij beklemtoont dat dergelijke stap ‘meer dan ooit’ nodig is, gelet op de ‘gevaarlijke confrontatie- en oorlogslogica van Trump, waar de verscherping van de blokkade tegen Cuba deel van uitmaakt’.

Omdat het embargo meer bepaald het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht schendt’, vindt ECOLO dat elk wettelijk of diplomatiek actiemiddel mag gebruikt worden om Trump-administratie te dwingen het internationaal recht te respecteren, dus ook een klacht bij de WHO.

N-VA vindt dat de EU alle instrumenten moet gebruiken, ‘inclusief het gebruik van haar blocking statute bij de WTO’, om haar interesses te verdedigen. De partij wijst er verder op dat: ‘de oplossing van het conflict zal uiteindelijk politiek gevonden moeten worden, het is aan de EU en haar lidstaten om hun belangen en het welzijn van de Cubaanse bevolking te verdedigen’. 

Ook bij deze vraag is het antwoord van SP.A: ‘Ja, akkoord’, terwijl GROEN de vraag niet expliciet beantwoordt

zie attachment voor de volledige antwoorden

TEKEN JE OOK ONZE PETITIE DOE DAT VIA DEZE LINK. BEDANKT