De VS-blokkade van Cuba in tijden van Covid-19 uitgelegd

Wist je dat 12 uur blokkade aan de Cubaanse overheid even veel kost als een jaar insuline voor alle 64.000 Cubaanse diabetespatiënten? Hoe komt dit?

In de eerste plaats omdat de Amerikaanse blokkade van Cuba niet alleen de handels- en financiële relaties tussen de VS en Cuba betreft. De VS verbiedt ook alle andere derde landen zaken met Cuba te doen. Als ze dat toch doen, lopen ze grote risico’s. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën treedt hard op als het een overtreding vaststelt, zelfs als die onopzettelijk is. En werkelijk bijna alle belangrijke commerciële bedrijven/multinationals hebben aandeelhouders of investeerders uit de VS. Dus het is geen fabeltje: ook banken hier in Europa blokkeren betalingen tussen twee Europese rekeningen als er ook maar ergens ‘Cuba’ in de communicatie staat, zonder ook maar één directe link met het eiland zelf.

De Cubaanse overheid moet de goederen die ze importeert dus veel verder van huis en veel duurder gaan aankopen. Vaak moet ze ook (cash) voorafbetalingen doen, die andere landen niet moeten doen. Dat kost enorm veel extra geld, geld dat zeker vandaag niet genoeg voorhanden is. In sommige sectoren zoals de farma, waar Amerikaanse multinationals domineren, zijn bepaalde hoogstaande producten gewoonweg niet te verkrijgen en moeten de Cubanen het met minderwaardige producten doen. Ook al heeft Cuba een eigen sterk uitgebouwde biofarmasector, het ontbreekt het land aan alle grondstoffen om die continu op grote schaal zelf te produceren.

Onder de Trumpregering werd de blokkade nog eens extra hard aangespannen. Zo werd een onderdeel van de blokkadewetgeving geactiveerd dat voorheen nooit actief was, wegens fundamenteel in strijd met het internationaal recht en met de soevereiniteit van andere landen. Nu worden investeerders uit derde landen die investeren in de Cubaanse toeristische infrastructuur zelfs juridisch bedreigd door nakomelingen van Cubanen die aan het begin van de revolutie geëmigreerd zijn naar de VS, en die nu kunnen claimen dat die Cubaanse eigendommen toch nog van hen zijn.

Trump legde ook het toerisme vanuit de VS – nog voor de pandemie – zo goed als lam, door cruises aan banden te leggen, veel toeristische reislicenties te schrappen, enz. De VS breidde ook de zwarte lijst met Cubaanse overheidsbedrijven uit, zodat de Havana International Bank in London – de instantie voor aankopen in Europa – in het vizier kwam, en zodat Western Union besliste haar 400 kantoren in Cuba te sluiten, etc.

“Geen impact op de situatie van de Cubaanse bevolking, maar enkel op ‘het regime’”, hoor je opeenvolgende VS-regeringen steevast zeggen. Dat klopt totaal niet. In de eerste vijf maanden van 2021 ontving Cuba door de sluiting van Western Union ongeveer 470 miljoen minder aan contante overmakingen dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar, een daling van 30,4%. Dat kan tellen, zeker te midden de moeilijke situatie van de pandemie, waar veel jobs in het toerisme wegvallen en het geld van de families overzee heel erg welkom is.

De blokkade heeft ook een invloed op de coronahulp. In maart 2020 verzond Jack Ma, de oprichter van webwinkelgigant Alibaba, medische hulpgoederen naar 24 Latijns-Amerikaanse landen. Het schip met de vracht mocht van VS echter geen goederen en uitrusting naar Cuba brengen. Cuba zag zo een schenking ter waarde van meer dan 1,5 miljoen dollar aan zich voorbijgaan.

In november 2020 weigerde het Amerikaanse ministerie van Transport een verzoek van chartermaatschappijen Skyway Enterprises, Inc. en IBC om humanitaire vrachtvluchten naar Cuba uit te voeren.

Dr Dagmar García Rivera, hoofd dienst Onderzoek van het Finlay Vaccine Instituut getuigt dat het Instituut tussen april 2019 en maart 2020 vijftien transacties heeft verricht met het oog op de invoer van goederen van oorsprong uit de VS via leveranciers uit derde landen. Dit kostte 894.693 dollar. De Cubaanse instelling zou ongeveer 178.938 dollar hebben bespaard indien zij deze operaties met een Amerikaans bedrijf had kunnen uitvoeren.

Dagmar García Rivera is in september te gast op ChePresente