De gezondheidsvakbond in Pinar del Rio: Dr. Javier vertelt

De opbrengst van de paascampagne van Geneeskunde voor de Derde Wereld en Initiatief Cuba Socialista gaat dit jaar naar de vakbond van gezondheidswerkers in de Cubaanse provincie Pinar del Río, ten westen van Havanna.

Dr. Javier Maqueira Carbó is er algemeen secretaris. Hij stuurde ons wat info over hun vakbondswerking.

De vakbondswerking in de provincie telt 638 lokale afdelingen in 14 gemeenten. De vakbond van gezondheidswerkers telt er 32.000 leden, verspreid over 325 gezondheidscentra, waaronder 25 poliklinieken, 15 hospitalen en 15 ouderlingentehuizen.

In juli 2010 congresseert de nationale vakbond van gezondheidswerkers SNTS, en in de aanloop daar naartoe houdt elke provinciale afdeling haar congres. Voor Pinar del Río is dat in november van dit jaar. “We zitten dus in een periode van hard werken”, mailt Dr. Javier. “Elke basisstructuur, elke syndicale afdeling - van de kleinste werkplek tot het gemeentelijk en provinciaal niveau - maakt nu immers een evaluatie van zijn werking in de voorbije vijf jaar.”

“Jullie solidaire steun komt juist op tijd voor ons provinciaal congres”, vervolgt Dr. Javier. “Want we hebben daarvoor nog heel wat vormingen te geven. Om je een idee te geven: we willen 638 kaders vormen, waaronder de 70 die aan het hoofd staan van de gemeentelijke afdelingen van de gezondheidsvakbond.” Maar een goed uitgerust vormingslokaal komt ook andere vakbondsinitiatieven ten goede. Dr. Javier: “We geven conferenties voor studenten geneeskunde en paramedische beroepen, zodat zij al wat afweten van vakbondswerk op de dag dat ze in het beroepsleven stappen. Vandaag moeten we dit doen in aula's en lokalen van andere vakbonden of bevriende instanties, we hebben geen eigen vormingslokaal. Onze lokalen zijn te klein en we beschikken niet goed uitgerust om vorming te geven.”

Dr. Javier stelt ons ook nog zijn ploeg voor. Het provinciaal secretariaat van de vakbond van gezondheidswerkers in Pinar del Río bestaat uit negen mensen. Dr. Javier Maqueira Carbó (39 jaar, twee kinderen, huisarts van opleiding) is de algemene secretaris. Van 2003 tot 2007 was hij op internationalistische missie in Venezuela, waar hij... Fidel Castro en Hugo Chávez ontmoette! De secretaris voor organisatie, Miriam Abad Peinado, is verpleegkundige en is alleenstaande met twee kinderen. De verantwoordelijke voor arbeidsrecht is een economist van 46 jaar, Jorge Manuel Gomes. De 32-jarige Isbelkis Hernández Romero, nog een economiste, staat in voor de arbeidsethiek van de werknemers.

En daarmee hebben we een concreter idee over de bestemming van de opbrengst van de paascampagne. Later volgt zeker nog meer nieuws, met foto's van wat er met de financiële steun is gerealiseerd.