De erfenis van Fidel en Chávez groeit verder uit.

De boodschap van de ALBA-top was duidelijk: Ons Amerika heeft 200 jaar gewacht op een echte integratie en onafhankelijkheid en als we die willen bereiken, moeten we doorgaan op de weg die de afgelopen decennia is ingeslagen.

De juiste plaats en tijd. Zo kan de onlangs afgesloten vijftiende Top van de Bolivariaanse alliantie voor de volkeren van ons Amerikaans-Volkerenhandelsverdrag (ALBA-TCP) in Caracas worden beschreven. De ontmoeting van 5 maart vond plaats te midden toenemende aanvallen vanuit het buitenland tegen de Bolivariaanse natie, geleid door de VS, met als doel de progressieve beweging in de hele regio te vernietigen.

President Nicolás Maduro van de topconferentie deed er een oproep voor de revitalisering van belangrijke regionale organisaties die de afgelopen jaren zijn opgericht, zoals de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CELAC). De VS willen onze landen vernietigen en de eenheid van de afgelopen decennia, die een einde heeft gemaakt aan de jarenlange regionale versnippering, om zo buitenlandse interventie weer mogelijk te maken. “Deze regionale organisaties geven uitdrukking aan de dromen van de bevrijders: Onszelf verenigen en integreren als één regio ", zei Maduro.

Het verdedigen van Venezuela betekent het verdedigen van ons America

Ook Boliviaanse president Evo Morales riep op tot eenheid tussen de volkeren en regeringen van Latijns-Amerika in de strijd tegen het interventionistische en neoliberale Amerikaanse beleid. Hij onderstreepte de woorden van generaal Raúl Castro Ruz Top, dat dat de verdediging van Venezuela dé strategische en dringendste taak van ALBA is. 

Evo legde verder uit dat de VS willen dat Latijns-Amerikaanse regeringen onderdanig zijn. Maar wij zijn waardig. “Hier staan we met het volk, met waardigheid en soevereiniteit," en voegde eraan toe dat de huidige generatie hoop en inspiratie put uit het voorbeeld van de historische leiders van ons Amerika die streden tegen het koloniale bewind. “Wij zijn landen die streven naar gelijkheid voor de mensheid ", verklaarde Bolivia's eerste inheemse president. “Als president moet ik blijven strijden voor integratie. Onze regeringen kunnen niet medeplichtig worden aan de interventie in Venezuela”

Buitenlandminister van Suriname, Yldiz Pollack-Beighle, verklaarde dat "Dialoog, diplomatie en bilaterale verplichtingen de sleutel zijn tot vooruitgang op elk gebied. We herhalen dat onze regio onder alle omstandigheden een zone van vrede moet blijven. We weten dat het Venezolaanse volk, met Chávez ‘s nalatenschap als gids, zijn eigen problemen kan oplossen zonder dat buitenlandse agenten nodig zijn.”

Alba: het initiatief van twee reuzen

De top viel ook samen met de vijfde verjaardag van de dood van de leider van de Bolivariaanse Revolutie, Commandante Hugo Chávez, die samen met Fidel het idee voor ALBA opperde. We zijn er zeker van dat het door Fidel en Chávez geplante zaad reeds vruchten heeft afgeworpen en zich zal blijven vermenigvuldigen ", verklaarde de Nicaraguaanse president Daniël Ortega tijdens zijn toespraak op de vijftiende topconferentie van ALBA.

“Hoewel sommigen voorspelden dat ALBA niet lang zou meegaan, kunnen we nu stellen dat het werk dat ze hebben aangevat onverminderd stand houdt. Hier, herbevestigen wij allen de beginselen van vrede.(…) Samen hebben we het solide blok kunnen bouwen dat ALBA is en dat ook heeft geleid tot de oprichting van CELAC “. In dezelfde geest legde Ortega uit dat door de uitnodiging van Cuba voor de top van Amerika die in 2015 in Panama plaatsvond, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied grote rijpheid aan de dag legde en dat de in de Verenigde Naties verankerde beginselen werden geëerbiedigd. “Zo ver zijn we gekomen"

Hij uitte kritiek op de recente pogingen van bepaalde regeringen om Venezuela het recht te ontnemen om deel te nemen aan regionale evenementen zoals de komende top van Amerika, die gepland is voor half april in Lima, Peru. Deze regeringen bemoeien zich met de interne aangelegenheden van Venezuela. “Het is gewoon een irrationele houding."

“We strijden tegen een beleid dat de essentie van het imperialisme vormt en dat in de loop der geschiedenis altijd de essentie van het kolonialisme is geweest: eerst bezetten ze ons om ons vervolgens te plunderen.” Ortega herinnerde eraan dat Fidel en Chávez een beleid van rechtvaardigheid, vrijgevigheid en hulp aan mensen over de hele wereld hebben gevoerd en bevorderd.

De minister-president van Dominica Roosevelt Skerrit wees op de erfenis van Chávez in zijn inspanningen om de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te integreren. Dat is altijd het streven van de Caribische leiders geweest, een waar Chávez hard aan had gewerkt. ALBA en Petrocaribe spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van grotere eenheid tussen de naties in de regio. Als we het besluit om de uitnodiging van president Nicolás Maduro tot de achtste top van Noord- en Zuid-Amerika in te trekken niet veroordelen, ondermijnen we de erfenis en het leiderschap van Hugo Chávez.

Camilo Gonsalves, voorzitter van de delegatie van Saint Vincent and the Grenadines, verwees in zijn opmerkingen naar de situatie die is ontstaan door de Lima-groep en zei dat alle naties moeten worden uitgenodigd wat in de beginselverklaring van al die regionale organisaties staat.

De opportuniteiten om de economische integratie tussen de blokken verder te versterken vormde een ander belangrijk onderwerp op de Top. In dat verband kondigde president Nicolás Maduro aan dat er in de komende weken nog een vergadering zal worden gehouden om een gezamenlijk ALBA-plan op te stellen om de economieën van de lidstaten te versterken.

Speciale gast op de ALBA-top was Puerto Ricaans onafhankelijkheidsactivist Oscar López Rivera, een symbool van Latijns-Amerikaanse en Caribische weerstand, die meer dan 30 jaar ten onrechte gevangen zat in Amerikaanse gevangenissen.

Granma