Cuba's ongebondenheid: Een buitenlands beleid van vrede en socialisme

De volkeren in de gehele wereld verzetten zich tegen de dwangtactiek van de VS, die tracht landen te isoleren die zich niet aan de wil van Washington onderwerpen. Dit is vooral duidelijk geworden bij de top van de Organisatie van Amerikaanse Staten in juni 2022, waar landen als Bolivia en Mexico dreigen de top in Los Angeles te boycotten als Cuba, Nicaragua en Venezuela niet mogen deelnemen.

Als alternatief zet de People's Summit for Democracy - 8-10 juni 2022 in Los Angeles Californië - de erfenis van Bandung en Havana voort, door de stemmen van de uitgeslotenen samen te brengen.

Hoewel Bandung in Indonesië en Havana in Cuba geografisch gezien niet verder uit elkaar konden liggen - beide steden liggen op twee ver van elkaar verwijderde eilanden in hun respectieve landen en zijn meer dan 17.000 km van elkaar verwijderd - zijn ze in de verbeelding van veel mensen in het Zuiden ideologisch gezien altijd dicht bij elkaar gebleven. Het Derde Wereld Project, ontstaan uit de voortdurende samenwerking tussen de pas onafhankelijk geworden staten en hun strijd voor nationale bevrijding, heeft de geschiedenis van de vredesbewegingen en de ongebondenheid bepaald en bepaalt die nog steeds.

Toen de Bandung-conferentie op 18 april 1955 begon, was Fidel Castro nog steeds een politieke gevangene op wat toen het Pijnboomeiland werd genoemd, even ten zuiden van Havana.Hij zat een straf uit van 15 jaar omdat hij twee jaar eerder een mislukte aanslag op de Moncada-kazerne had georganiseerd. In die gevangenisjaren, waarin een jonge Fidel gulzig las, begon hij zijn ideeën te staven over de begrippen soevereiniteit en onafhankelijkheid en hoe die opnieuw gedefinieerd moesten worden tijdens de koude oorlog, toen het imperialisme nieuwe benaderingen aan het ontwikkelen was over de onderwerping van hele continenten.

Toen Fidel en zijn kameraden in de gevangenis een nieuwe weg voor Cuba uitstippelden, was het duidelijk dat hun zaak van nationale bevrijding nauw verbonden moest zijn met een breder project om ontwikkeling te verzekeren en te werken aan actieve ongebondenheid voor de volkeren van de Derde Wereld. Vanaf de ronde tafel van Bandung in Indonesië ontketenden de leiders van de Derde Wereld een wereldwijde strijd om het heersende wereldsysteem van die tijd te herstructureren.

De conferentie was getuige van de convergentie van de socialistische landen en de Derde Wereld en zag een groeiende eenheid tussen deze naties in de strijd om het proces van dekolonisatie te verdiepen. Tijdens de Bandung-conferentie wezen de onafhankelijke regeringen van Azië en Afrika op de dringende noodzaak om de anti-imperialistische en antikoloniale strijd nieuw leven in te blazen en op de noodzaak om de belangen en aspiraties van hun volkeren in toenemende mate te verenigen.

De overgrote meerderheid van de regeringen van Latijns-Amerika ging ondertussen in tegen de gemeenschappelijke belangen en aspiraties van hun volk, en onderwierp zich verder aan het VS-imperialisme onder het mom van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die reeds functioneerde als het "ministerie van koloniën" van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals Fidel het later zou noemen. 

In 1959 zegevierde de Cubaanse Revolutie. Het betekende een keerpunt voor Latijns-Amerika en zijn betrekkingen met de Verenigde Staten, waarvan de regering later zou besluiten het revolutionaire proces op het eiland niet te erkennen. In 1961 werd Cuba het brandpunt van de Amerikaanse agressie in de regio, wat leidde tot een blokkade die nu al zes decennia duurt. Voor het eerst in de geschiedenis had een guerrillabeweging een revolutie ontketend en het Amerikaanse imperialisme vlak onder zijn neus uitgedaagd, waardoor ingrijpende veranderingen in de sociaaleconomische structuur van het land begonnen, die haaks stonden op de neokoloniale belangen van de VS.

Spoedig daarna werd Cuba het enige land in Latijns-Amerika dat toetrad tot de Beweging van Niet-Gebonden landen (NAM: Non-Aligned Movement), die in 1961 in Joegoslavië was opgericht. Fidel en de Cubaanse Revolutie zouden een strategische rol gaan spelen in de internationalistische solidariteit met de anti-imperialistische en antikoloniale bevrijdingsstrijd van de volkeren van de Derde Wereld. De Cubaanse Revolutie was zich er volledig van bewust dat haar lot één was met dat van de volkeren van Latijns Amerika, Azië en Afrika.

Zoals Fidel in 1962 zei: "Wat is de geschiedenis van Cuba als het niet de geschiedenis van Latijns Amerika is? En wat is de geschiedenis van Latijns-Amerika als het niet de geschiedenis van Azië, Afrika en Oceanië is? En wat is de geschiedenis van al deze mensen als het niet de geschiedenis is van de meest meedogenloze en wrede uitbuiting van het imperialisme in de hele wereld?"

Toen Cuba in 1961 toetrad tot de NAM, bevond zijn buitenlands beleid zich in een stadium van strategische definitie. Cuba's betrokkenheid bij de Derde Wereld werd een pijler van zijn internationalistische strategie, of dat nu was via de NAM of de Tricontinentale Conferentie, of de latere Organisatie voor Solidariteit van het Volk van Azië, Afrika en Latijns-Amerika (OSPAAAL).

In de komende decennia zouden veel van de nationale bevrijdingsbewegingen die in januari 1966 in Havana bijeenkwamen - tijdens de eerste conferentie van de OSPAAAL - deel gaan uitmaken van de nieuwe staten die deel namen aan de NAM, en zo het nieuwe Derde Wereld paradigma werden. Op de oprichtingsvergadering van de NAM in Belgrado - toen de hoofdstad van het socialistische Joegoslavië - in 1961 verklaarde de Cubaanse president Osvaldo Dorticos Torrado dat ongebondenheid "niet betekent dat wij geen geëngageerde landen zijn. Wij zijn geengageerd aan onze eigen principes.

"En wij, vredelievende volkeren, die strijden om hun soevereiniteit te doen gelden en om de volheid van nationale ontwikkeling te bereiken, zijn tenslotte verplicht om aan die transcendente aspiraties te beantwoorden en die beginselen niet te verraden."

In een tijd waarin velen kritiek hadden op Cuba's klaarblijkelijke "afstemming" op de Sovjet-Unie en de premisse van nationale bevrijding gekoppeld aan een socialistisch project aanvielen, probeerde Dorticos ongebondenheid nader te definiëren door te verklaren dat het moment "meer vereiste dan algemene formuleringen, [en dat] concrete problemen in overweging moesten worden genomen". Deze actieve definitie van ongebondenheid is belangrijk geweest voor het buitenlands beleid van Cuba in zijn relatie met de meest progressieve krachten van de Derde Wereld.

Het denken van de NAM lijkt vanaf 1973 de ideeën over "neutraliteit", die de beweging vanaf haar oprichting hadden doordrongen, te hebben losgelaten en heeft haar activiteiten met veel meer kracht dan in haar vorige periode uitgebreid tot de internationale economische betrekkingen, ter verdediging van de noodzaak van een nieuwe internationale economische orde.

Sinds de val van de USSR en de opkomst van de VS in een positie van bijna-hegemonie, had de NAM moeite om zich aan te passen aan de nieuwe realiteiten en raakte op drift. De laatste jaren echter, met de heropleving van het regionalisme in Latijns-Amerika en de opkomst van de Euraziatische integratie, wordt het belang van ongebondenheid en de NAM geleidelijk aan opnieuw in overweging genomen.

 

Dit artikel werd geproduceerd door de Morning Star en Globetrotter. Manolo De Los Santos is de mede-uitvoerende directeur van het People's Forum en is onderzoeker bij Tricontinental: Instituut voor Sociaal Onderzoek. Hij is co-uitgever, meest recent, van Viviremos: Venezuela vs. Hybride Oorlog (LeftWord Books/1804 Books, 2020) en Kameraad van de Revolutie: Selected Speeches of Fidel Castro (LeftWord Books/1804 Books, 2021). Hij is mede-coördinator van de People's Summit for Democracy.