Cubanismo.be op Europese solidariteitsbijeenkomst in Sofia, Bulgarije

Vertegenwoordigers uit 22 landen kwamen afgelopen weekend in Sofia bijeen om ervaringen van hun solidariteitswerk uit te wisselen. Verslag en fotoreportage.

Een eerste dergelijke bijeenkomst vond plaats in 2014 in Wenen, gevolgd door die in Praag in 2015. Van 17 tot 19 november 2017 verzamelden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia vertegenwoordigers van solidariteitsorganisaties uit Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Macedonië, Servië, Albanië, Rusland, Oekraïne, Polen, Roemenië, Azerbeidzjan, Zweden, en ook uit Groot-Brittannië, Cyprus, Griekenland, Turkije, Zwitserland, Duitsland, Italië en België. Er was tevens een ICAP-delegatie uit Cuba, met de verantwoordelijken voor Europa en Aleida Guevara. Voor Bulgarije waren er naast de Vriendschapsvereniging Bulgarije-Cuba ook afgevaardigden van de schrijvers- en journalistenbonden, drie priesters van de Orthodoxe Kerk en vertegenwoordigers van het Bulgaarse parlement en van politieke partijen. Ook de ambassadrice van Venezuela nam aan de conferentie deel. In tegenstelling tot wat de naam aangeeft heeft die bijeenkomst eerder een pan-Europees karakter. Spaans, Engels, Russisch en Bulgaars waren de voertalen, waarmee de tolken dus hun handen vol hadden.

De Bulgaarse gastheren ontvingen 's vrijdagsavonds de meer dan honderd gasten met een cultureel programma. Naast de plenaire vergaderingen waren er commissievergaderingen over de blokkade en Guantánamo, de media en de internationale vrijwilligersbrigades. Op zaterdag was er een druk bijgewoonde persconferentie en werd een bloemenkrans neergelegd aan de buste van Cuba's nationale held José Martí. In de marge was er nog een fototentoonstelling over het dagelijks leven in Cuba en werden tekeningen van Bulgaarse kinderen over het eiland voorgesteld. De Bulgaars-Cubaanse Vriendschapsvereniging richt wat dat laatste betreft hiervoor jaarlijks een prijskamp in. De Cubaanse ambassade bood een receptie aan, waarop ook vertegenwoordigers waren van Vietnam, Palestina, Marokko, Vaticaanstad en Soedan.

In de commissie over de blokkade gaf ik een kort overzicht van de Belgische activiteiten en van het programma van de Europese actiedagen.

Op de plenaire zittingen kon ik onze naamsverandering uitleggen en de Europese actiedagen tegen de blokkade toelichten. Ik zetelde in het redactiecomité voor de opmaak van de slotverklaring, waarin o.a. wordt opgeroepen om de Europese regeringen onder druk te zetten om de (extraterritoriale) gevolgen van de blokkade ook in daden aan te pakken. Verder wordt alle organisaties gevraagd om nog meer ervaringen uit te wisselen en samen te werken. Een brede eenheid in verscheidenheid is essentieel voor de solidariteit met Cuba, zo benadrukte de Cubaanse afvaardiging.

De volgende Europese bijeenkomsten zijn gepland in Slovenië (2018) en Duitsland (2019).