Cuba viert weer massaal 1 mei, onder het motto “samen, productief en efficiënt”

Zoals elk jaar vierden miljoenen Cubanen het feest van de arbeid met massale bijeenkomsten in de hoofdsteden van de verschillende provincies.
In Havana stapten meer dan een half miljoen mensen op in de veelkleurige optocht over het Plein van de Revolutie.

Dit jaar trokken de werkers uit de onderwijssector en uit de gezondheidssector de kop van de optocht, die traditioneel werd afgesloten met de studenten, symbool van de toekomst.

De onderwijssector trekt de kop om te herinneren aan de grote alfabetiseringscampagne van bij het begin van de Revolutie, en omdat onderwijs ook nu nog een centrale plaats blijft innemen.

De jongeren vormen een groot deel van de manifestanten, en de communistische jeugdbond UJC mobiliseerde maar liefst 40.000 jongeren voor het studentenblok.

Er waren ook een 2000-tal afgevaardigden van vakbonden en sociale bewegingen en solidariteitsbewegingen uit 80 landen, waaronder een ABVV-delegatie uit België.

Op de tribune stonden o.a. president Raúl Castro Ruz en Salvador Valdés Mesa, lid van het politiek bureau van de Cubaanse Communistische Partij en secretaris-generaal van de vakbondskoepel CTC.

De 1-meiviering valt dit jaar samen met 50 jaar Cubaanse Revolutie en 70 jaar CTC.

In zijn toespraak verwees Mesa naar de verwoestende orkanen, de ergste in zijn geschiedenis, waarmee het eiland moest afrekenen, naar de wereldwijde crisis en de niet aflatende economische blokkade waarmee de VS hopen de Revolutie te kunnen vernietigen.

“Fidel heeft ons geleerd ons aaneen te sluiten en weerstand te bieden aan om het even welke hindernis. Het zijn de pijlers waarop de fiere en zegevierende Cubaanse Revolutie steunt. Het zullen altijd onze belangrijkste speerpunten zijn. We zullen vastbesloten de regeringsmaatregelen steunen die de gevolgen van de crisis op de bevolking verzachten,” zei hij.

“Er moet meer geproduceerd worden, de productiviteit moet verhogen. De uitgaven en de kosten moeten verminderen. De uitvoer moet toenemen, de invoer moeten we terugdringen. Om die doelstellingen te bereiken, hebben we meer discipline en meer kwaliteit in de diensten nodig, en een cultuur van spaarzaamheid,” zo vatte hij de belangrijkste uitdagingen samen.

Hij verwees nog naar de Latijns-Amerikaanse integratie (ALBA), en bedankte de internationale solidariteit en de acties voor de vrijlating van de Vijf.

Mesa sloot af met de oproep tot de Cubaanse werkers om het socialisme verder op te bouwen, onder de leiding van de Cubaanse Communistische Partij, van Fidel en Raúl.


Videobeelden van de 1 meimanifestatie in Havana:

http://videos.co.cu/videos/comienzadesfile1mayo.wmv
http://videos.co.cu/videos/discursosalvador1mayo.wmv
http://videos.co.cu/videos/comienzacto1mayo.wmv