Cuba na de verwoestende doortocht van Irma: solidariteit en goede organisatie zorgen voor herstel en hulp

De Cubaanse Nationale Defensieraad maakte op 28 september in het partijblad Granma een balans op van de herstelwerkzaamheden na de verwoestende doortocht van de orkaan Irma.

De Cubaanse Nationale Defensieraad (CND) moet in vredestijd de nodige voorbereidingen treffen om het land in geval van oorlog, algemene mobilisatie of noodtoestand te leiden. Hij bestaat uit de president, de eerste vicepresident, de vicepresident en nog vijf door de president voorgedragen en door de Staatsraad benoemde leden. Naast de nationale raad zijn er ook defensieraden per provincie, gemeente en defensiezone. In buitengewone omstandigheden vormen ze de hoogste staatsmacht en leiden ze de voorbereidingen van de defensie, de binnenlandse orde en veiligheid, het buitenlandbeleid, de economische en sociale activiteiten, het gerecht, de burgerbescherming en de politieke macht.

De orkaan Irma trok tussen 7 en 10 september over Cuba en heeft vooral de provincies Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus en Villa Clara zwaar getroffen. Ook Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque en Havana leden veel schade. Irma veroorzaakte zware overstromingen, felle wind en grote neerslag, vooral in het noorden, van Camagüey tot Artemisa.

De provinciale defensieraden van Havana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila, Camagüey, Las Tunas en Holguín en 57 gemeentelijke defensieraden van die gebieden werden geactiveerd om herstelwerken uit te voeren.

Uit de eerste gegevens van de Nationale Dienst voor Statistiek en Informatie (ONEI) en de dagelijkse rapporten die de drie verantwoordelijken van de strategische gebieden aan de CND bezorgen blijkt het volgende:

Voedselhulp en subsidies

Van de bijna 1,9 miljoen mensen die voor de doortocht van Irma in bescherming werden genomen blijven er een kleine 12 000 staatshulp ontvangen onder de vorm van voedsel en andere broodnodige hulp. Er werden 158 544 woningen getroffen: 14 657 zijn totaal vernield en van 16 646 werd de bovenverdieping gedeeltelijk beschadigd.

De overheid heeft beslist dat ze voor mensen wiens huis volledig of gedeeltelijk werd vernield 50% van de bouwmaterialen zal financieren. Ook de levensnoodzakelijke producten als matrassen, toiletgerief en hygiënische producten, kookgerief en huisraad worden voor de helft terugbetaald aan de getroffen bevolking. In uiterste noodgevallen worden sommige assortimenten volledig terugbetaald.

Bouwmateriaal werd uit de handel genomen en ter beschikking van de CND gesteld om de getroffenen bij voorrang te bedienen. In de ergst getroffen gebieden werden ongeveer 900 verkooppunten opgericht waar men voedsel aan een bescheiden prijs kan kopen. Winkels en andere kleinhandelszaken werden verplaatst om de verkoop van de producten van de gestandaardiseerde gezinskorf (het rantsoenboekje) en andere vrij te verkopen producten te waarborgen.

Onmiddellijk na de orkaan stroomden de giften binnen van regeringen, vriendschapsverenigingen, bedrijven, ngo's, universiteiten, religieuze instellingen. Ze vormen een welgekomen aanvulling op de inspanningen van het land om de getroffenen te helpen en worden via de geëigende kanalen, natuurlijk gratis, verdeeld.


Om bouwmateriaal te verkopen maakt men gebruik van de beschikbare middelen van het land en de ondersteuning door de lokale industrieën. De organisatorische maatregelen omvatten de versterking van het verkoopsnet en de selectie en opleiding van personeel.

Elektriciteitsnet hersteld

Het nationaal elektriciteitsnet is praktisch volledig hersteld en 99,9% van de consumenten heeft weer stroom, ondanks de impact in het hele land waarbij in totaal twee hoogspanningstorens, 3 616 posten, 2 176 hoogspanningslijnen, 1 379 transformatoren, 1 300 km aansluitingen en tien onderstations werden geraakt.

In de provincies Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila en Camagüey is de elektriciteit voor 98% hersteld, en men hoopt dat de primaire en secundaire stroomkringen van het land tegen 29 september zullen hersteld zijn. In de getroffen gebieden waren gemengde teams in het getouw om de elektriciteitsposten vrij en schoon te maken.

Telefonie en dataverkeer

In de communicatie viel de grootste schade bij de telefonie, met een onderbreking van 246 707 vaste telefoondiensten en 1 471 diensten voor dataverkeer. Daarnaast werden 312 mobiele telefoonbases beschadigd, 27 gsm-masten en 4 764 posten. Ondertussen zijn de data- en telefoon-, radio- en televisiediensten voor 95% hersteld.

Wegen en waterwegen

Ongeveer 537 km wegen werd beschadigd. Vooral de steenbestortingen van de toeristische trekpleisters van de eilandjes Santa María en Coco kregen de volle laag, maar de doorgang werd al hersteld en men blijft werken om ze volledig te herstellen.

De overstromingen troffen een gedeelte van de Vía Blanca, in Mayabeque, en ook de tunnels van de Baai van Havana, Quinta Avenida en Linea. Na dertien dagen waren de belangrijke verkeerswegen van Havana hersteld, en binnenkort kan men weer op de eveneens zwaar beschadigde Malecón wandelen.

99% van de viaducten werd hersteld. Drie systemen in Camagüey en een in Villa Clara zijn nog onderbroken, en daar worden 6 961 mensen via tankwagens bevoorraad.

Scholen en ziekenhuizen

De scholen deelden ook in de klappen, maar dankzij het herstellen van een groot aantal scholen en het vinden van alternatieven in de zwaarst getroffen gebieden konden de leergangen in het hele land herbeginnen.

Van de 980 beschadigde gezondheidsinstellingen werden er 289 hersteld, waardoor de gezondheidszorg werd gehandhaafd en de bevolking in alle diensten terecht kon. Er zijn geen epidemieën uitgebroken, maar men blijft de toestand nauwgezet volgen.

Landbouw

In de landbouw was schade het grootst bij het pluimvee, met 466 beschadigde fokkerijen, waarvan er al 348 zijn hersteld. Ongeveer 95 000 ha gewassen kreeg de volle laag, en daarvan zijn er al meer dan 35 000 hersteld, waaronder 20 000 ha bananen. Er werden ook snel groenten en andere kortetermijngewassen geplant om de bevoorrading aan de bevolking te kunnen garanderen.

Ook het suikerriet heeft zwaar geleden: ongeveer 338 000 ha, vooral in Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara en Matanzas, werd beschadigd, maar 180 000 ha is al hersteld. De schade treft 3 tot 20% van het volume. De schade aan de daken van twintig suikerrietcentrales in het noorden van de Camagüey, Ciego de Ávila en Villa Clara - samen goed voor 40% van het totaal van het land - wordt hersteld.

Toeristische plaatsen weldra weer operationeel

Door intensief werken kunnen alle toeristische trekpleisters, behalve voor de eilandjes ten noorden van Villa Clara en Ciego de Ávila, weer diensten leveren en zullen ze in het hoogseizoen herbeginnen; alle inrichtingen zullen tegen 15 november klaar zijn.

Watervoorziening

De grote neerslag die met de orkaan Irma gepaard ging was een zegen voor de watervoorziening van het eiland, dat al drie jaar met een voortdurende droogte kampt. In september bedroeg de gecumuleerde neerslag 256 mm, en dat is 137% van het maandgemiddelde. De waterbekkens vulden zich met 6,3 miljard kubieke meter, goed voor 68% van de totale opslagcapaciteit.  

Onder leiding van de ONEI wordt de schade verder opgemeten en het Agentschap voor Leefmilieu evalueert de weerslag op het leefmilieu na de ramp.

De CND looft het werk van de strategische gebieden en de provinciale en gemeentelijke defensieraden en de discipline en de steun van de bevolking, het leger en binnenlandse zaken. Om het land er weer bovenop te helpen moet men vasthouden aan het verenigd optreden en de strijdbare geest die het Cubaanse volk altijd heeft gekenmerkt, aldus nog de CND.

Bron: Granma 28 september 2017