Brexit of geen brexit, de Britse vakbonden blijven Cuba steunen

Afgelopen zaterdag organiseerde de Britse solidariteitsorganisatie Cuban Solidarity Campaign (CSC) in Londen een bijeenkomst met maar liefst 14 Cubaanse vakbondslui en 160 leden van verschillende Britse vakbonden. Een verslag van Angelita Amancio en Erwin Carpentier die namens Cubanismo.be deelnamen.

Britse (syndicale) steun voor Cuba

De CSC is de belangrijkste solidariteitsorganisatie voor Cuba in het Verenigd Koninkrijk. Wat haar vooral van de rest onderscheidt is de grote steun die zij vanuit de vakbonden geniet. In het kader van een reeks ontmoetingen in verschillende delen van het eiland nodigde de CSC een afvaardiging van de Cubaanse vakbondscentrale (CTC) uit, met een eerste bijeenkomst in Londen, in het gebouw van de lerarenvakbond NEU. Meer dan 160 leden van Britse vakbonden uit verschillende sectoren (UNISON, ASLEF, NEU, UNITE THE UNION, CWU, TUC) namen aan de bijeenkomst deel.

Vanuit Cuba waren er vertegenwoordigers van de leiding van de CTC, met de adjunct-secretaris-generaal Carmen Lopez en Gilda Chacon, verantwoordelijke voor de betrekkingen met Europa, en afgevaardigden uit de gezondheidszorg-, onderwijs-, communicatie-, transport- en de energiesector en de overheidsadministratie. De veertienkoppige afvaardiging bestond uit 12 vrouwen en 2 mannen. Dat laatste weerspiegelt mooi de inzet en de plaats van de vrouwen in de Cubaanse vakbond.

De bijeenkomst bestond uit plenaire zittingen, thematische conferenties en “intercambios”, persoonlijke ontmoetingen met de Cubaanse gasten. Er werd natuurlijk ook verwezen naar de grote internationale bijeenkomst in Havana in datzelfde weekend, waar o.a. de voorzitster van Cubanismo.be de Belgische solidariteitsbeweging vertegenwoordigde.

De verschillende sprekers hadden het over de verwezenlijkingen van de revolutie, de impact van de blokkade op alle sectoren en levensfacetten, de rechten van de werknemers en, ten slotte, de vooruitzichten.

In de namiddag kregen de ambassadeurs van Cuba, Venezuela en Nicaragua het woord. Allen beklemtoonden de blijvende solidariteit met elkaar, en Venezuela en Nicaragua loofden Cuba voor de hulp die het eiland Latijns-Amerika en de wereld biedt, ondanks alle beperkingen.

Samen met jullie solidariteit zullen we de blokkade overwinnen

De Cubaanse gasten gaven verschillende concrete voorbeelden van de negatieve impact van de blokkade: nieuwe technologie die men niet kan aankopen of waarbij de verkoop onder druk van de VS wordt geannuleerd, gebrek aan medicijnen en medische apparatuur (met sterfgevallen als gevolg), de maatregelen van Trump die de vitale toeristische sector hard treffen (bv. luchtvaartmaatschappijen die niet langer naar Cuba vliegen, cruiseschepen die halverwege rechtsomkeer maken, reisbeperkingen voor de VS-burgers…). De schade voor de Cubaanse economie loopt in de miljarden, geld dat ze anders hadden kunnen investeren in economische en sociale projecten. De Britse sprekers gaven voorbeelden van Britse bedrijven (banken) die torenhoge boetes krijgen omdat ze financiële of commerciële betrekkingen met Cuba hebben.

Binnenkort zullen alle landen van de UNO, behalve de VS en Israël, opnieuw de blokkade veroordelen. Maar de Cubanen denken dat alleen hun verzet en de internationale solidariteit ervoor zullen zorgen dat die blokkade ook effectief zal worden opgeheven.

In het deel over de vooruitzichten wezen de Cubanen erop dat ze, de woorden van Fidel Castro indachtig, “zullen veranderen wat moet worden veranderd”, maar zonder hierbij hun socialistische principes op te geven.

Brexit of geen brexit

Een aantal Britse sprekers waren duidelijk in verkiezingsmodus. Zij hopen dat Labour de verkiezingen van aanstaande december wint. Brexit is daarbij volgens hen niet de hoofdkwestie, wel de vraag of we een maatschappij met nog meer ongelijkheid tussen rijk en arm willen. Ze zeiden ook te hopen dat een van de eerste maatregelen van de nieuwe Britse regering erin zou bestaan olie naar Cuba te zenden.

Het initiatief van de CSC was een schot in de roos. De vele geplande ontmoetingen met werknemers en vakbondsmensen zullen de solidariteit met Cuba ongetwijfeld versterken.