Biden en Latijns-Amerika

In dit gesprek zegt de ‘president-elect’  niets over het hervatten van de diplomatieke relaties, rechtstreekse vluchten, …  met Cuba. De visie van Biden op het eiland is beleefder dan die van Trump maar absoluut niet rechtvaardiger. Het  interview werd afgenomen vóór de presidentsverkiezingen van 4 november 2020

Wat zijn de verschillen met de regering Trump wat betreft Latijns-Amerika?

We moeten onze rol in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied herstellen, want die is door president Trump zwaar beschadigd.

Trump heeft onze democratische instellingen verzwakt, dictators vertroeteld, onze democratische bondgenoten in de steek gelaten of geïntimideerd en de migrantenbevolking in de Verenigde Staten mishandeld.

Als president zal ik de schade aan onze allianties en reputatie in de hele regio herstellen en de rol van de VS in de wereld herstellen. Ik zal altijd de democratie en de mensenrechten verdedigen en me verzetten tegen dictators. Ik zal nauw samenwerken met onze belangrijkste partners in de regio om een agenda te ontwikkelen die inclusieve economische groei bevordert en een antwoord biedt op gemeenschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en pandemieën.

Trump verzekert dat u de Hispanic Americans in de steek laat en de deur naar het socialisme in de Verenigde Staten opent. Hoe reageert u op deze beschuldigingen?

Laat ik duidelijk zijn: ik ben geen socialist. En een brede coalitie van Amerikanen heeft zich bij mij en mijn visie voor de toekomst aangesloten, met inbegrip van onafhankelijken, voormalige Republikeinse verkozenen en voormalige Republikeinse presidentiële adviseurs. Trump gebruikt leugens, desinformatie en verwelkomt buitenlandse inmenging in onze verkiezingen - allemaal om de aandacht af te leiden van zijn falen als president.

Ik zal de president zijn van alle Amerikanen (nvdr: moet eigenlijk VS-burgers zijn, Amerikanen zij bewoners van heel het continent), niet alleen van degenen die op mij hebben gestemd. En in tegenstelling tot de persoon in het Witte Huis vandaag, zal ik op een eerlijke, transparante en democratische manier regeren. Ik zal het hoofd bieden aan dictators en alleenheersers, zowel van links als van rechts, zoals ik dat in mijn hele carrière heb gedaan.

Wat ga je doen voor Colombia?

Ik heb herhaaldelijk gezegd dat Colombia de hoeksteen is van het Amerikaanse beleid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en ik zal de heropbouw van onze relatie met Colombia tot een belangrijke prioriteit van het buitenlands beleid van de regering Biden-Harris maken. Niet alleen omdat het goed is voor het Colombiaanse volk en de Colombiaanse Amerikanen (nvdr = VS-burgers in Colombia), maar ook omdat het in het vitale belang is van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika. De alliantie tussen de Verenigde Staten en Colombia is voor beide landen al tientallen jaren van strategisch belang.

Donald Trump stelde bezuinigingen voor op de VS-hulp aan Colombia kort nadat hij president werd, en het belangrijkste onderdeel van het America Crece (America = het continent, groeit) programma bestaat nu uit te dure leningen van het Amerikaanse Finance Corporation for International Development, dat weinig zal doen om particuliere investeringen aan te trekken.

Trump heeft ook de relatie tussen de VS en Colombia gepolitiseerd, waardoor de decennialange steun van beide partijen voor Colombia en de inspanningen om een strategisch partnerschap voor de 21e eeuw op te bouwen met positieve regionale en wereldwijde gevolgen, worden ondermijnd.

Mijn regering zal zich inspannen om dit partnerschap vooruit te helpen. Zowel in de Senaat als in het Witte Huis was ik er trots op met Colombia samen te werken omdat het in het belang van de Verenigde Staten was om een sterk en stabiel Colombia te hebben.

Ik heb het Plan Colombia krachtig gesteund - en ik heb het land in 2000 twee keer bezocht toen het werd gelanceerd - om een goede vriend (voormalig Colombiaanse president Andres Pastrana) te helpen de drughandel te bestrijden en de verslechterende economische en veiligheidssituatie in het land aan te pakken.

Toen Barack Obama en ik in het Witte Huis waren, concentreerden we ons op het investeren in economische ontwikkeling en de instellingen van de rechtsstaat. We hebben de economische banden uitgebreid door de ratificatie van de handelsbevorderingsovereenkomst tussen de VS en Colombia, de geldigheidsduur van de visa voor Colombianen in de Verenigde Staten verlengd van vijf tot tien jaar en de aspiraties van Colombia om lid te worden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling gesteund.

Gedurende mijn decennialange inspanningen om de betrekkingen tussen de VS en Colombia te versterken, ben ik de moed en het optimisme van het Colombiaanse volk gaan bewonderen en het grenzeloze potentieel van een vreedzaam Colombia gaan begrijpen.

Hoe gaat u de confrontatie aangaan met de alleenheersers van de regio, zoals Nicolas Maduro in Venezuela, Daniel Ortega in Nicaragua en het Castroregime in Cuba?

Trumps beleid heeft gefaald. Dictators zijn nog steeds aan de macht in Cuba en Venezuela. De onderdrukking van de rechten en de humanitaire crisis worden alleen maar erger.

Mijn doel zal zijn om de vrijheid van de mensen die onder de onderdrukkende regimes onder leiding van Maduro, Ortega en het Cubaanse regime leven, te bevorderen en te verwezenlijken. Ik zal de universele waarden van democratie en mensenrechten verdedigen. En, in tegenstelling tot Donald Trump, zal ik mensen beschermen die de onderdrukking van deze dictaturen ontvluchten.

Ik heb de corruptie en het misbruik van de dictatuur van Maduro altijd al veroordeeld. Toen ik vicepresident was, leidde ik de inspanningen om de eerste golf van sancties tegen het Maduroregime op te leggen.

Als president zal ik het Venezolaanse volk en de democratie steunen door de tijdelijke beschermingsstatus (TPS) toe te kennen aan Venezolanen die al in de VS verblijven en ervoor te zorgen dat asielzoekers de eerlijke juridische behandeling krijgen waar ze recht op hebben.

Ik zal de internationale gemeenschap mobiliseren om de humanitaire crisis aan te pakken, druk uit te oefenen op het regime en zijn medeplichtigen door middel van gecoördineerde sancties tegen degenen die betrokken zijn bij corruptie en mensenrechtenschendingen, aandringen op vrije en eerlijke verkiezingen en helpen bij het herstel van Venezuela op de lange termijn.

Trumps Cuba - beleid is een goedkope show. Zijn regering deporteerde honderden Cubanen naar een dictatuur en de onderdrukking van het regime is onder zijn leiding alleen maar toegenomen.

Bijna 10.000 Cubanen kwijnen weg in tentenkampen langs de grens met Mexico als gevolg van het anti-immigrantenprogramma van Trump, dat Cubaanse gezinnen scheidt door familiebezoek en geldtransfers te beperken.

Mijn beleid ten aanzien van Cuba zal worden geleid door twee principes: Ten eerste zullen de Amerikanen (VS-burgers), vnl de Cubaans-Amerikanen, de beste ambassadeurs van de vrijheid in Cuba zijn. Ten tweede zal ik het Cubaanse volk de macht geven om zijn eigen toekomst te bepalen - dit is essentieel voor de nationale veiligheidsbelangen van de VS. Ik zal het ineffectieve beleid van Trump omkeren en toestaan dat Cubaanse Amerikanen naar het eiland gaan en geld overmaken aan hun families in Cuba.

Zoals ik als vicepresident heb gedaan, zal ik opnieuw de vrijlating van politieke gevangenen eisen en prioriteit geven aan de mensenrechten. Ik zal ook zo snel mogelijk de kanalen voor legale en veilige migratie van het eiland heropenen, met inbegrip van het programma voor Cubaanse gezinshereniging en het programma voor de toelating van Cubaanse vluchtelingen. Deze mensen wachten al lang op hun beurt en het is niet eerlijk dat we dit programma zo lang in de ijskast hebben gezet.

Bron: Les 2 Rives