Bezoek aan onze groene partner in Cuba

De jaarlijkse Paascampagne ism G3W is achter de rug en leverde een mooi resultaat op. Dankzij de steun van veel leden konden we heel wat paaeitjes verkopen en brachten we een mooie som van meer dan 14 000 euro bijeen.

Dit jaar gaat die opbrengst naar het Greenmappingproject van het Centrum Felix Varela, een unieke buurtgerichte ecologische aanpak. Ik ben momenteel in Cuba als reisbegeleidster van onze Cubareis , maar bracht voorheen een bezoek aan het hoofdkantoor van het centrum in Havana,  waar ik een inspirerend en boeiend gesprek had met de mensen die er werken, een team dat vooral uit vrouwen bestaat.

“Centro Félix Varela”, opgericht in 1993, wil bijdragen aan de sociale en duurzame ontwikkeling van het eiland. Het is gespecialiseerd in de bescherming van het milieu en baseert zich daarbij op participatieve technieken zoals 'greenmapping'. Er werken in totaal 48 mensen voor het centrum, en ze zijn actief in 13 van de 15 provincies. Daarnaast kunnen ze ook rekenen op honderden vrijwilligers die mee de projecten uitwerken.

Maria (midden op de foto), de directrice vertelt dat ons dat het centrum op verschillende niveaus werkt. Zij heeft een academische focus en publiceert verschillende werken over ecologie en de methodologieen die ze gebruiken in hun werk om het milieu te beschermen. Educatie is voor hen heel belangrijk om de resultaten van hun werk structureel en op lange termijn te garanderen. Daarnaast werken ze ook heel nauw samen met de lokale besturen om de plannen en objectieven in de praktijk uit te kunnen werken.

Enkele succesvolle resultaten zijn: het inrichten van parken op plaatsen waar er natuurverloedering was, aanleggen van gemeenschappelijke tuinen en het herinrichten van scholen. 

Het centrum is een voorbeeld van hoe we de zaken anders kunnen aanpakken. De participatieve en educatieve aanpak neemt veel tijd in beslag, maar loont op lange termijn. Het Cubaanse eiland onderscheidt zich zeker als het gaat om eenvoudige en efficiënte alternatieven en zou andere landen moeten inspireren.

Deel uitmaken van het groter geheel

Maria legt uit dat het centrum een rol wil spelen binnen het project van de revolutie. "Het is hard werken om alle dagen de bevolking te sensibliseren, organiseren en mobiliseren. We rekenen op de participatie van de mensen, dat is een must willen we onze projecten doen slagen. Het is een proces van lange adem, dat stapsgewijs gebeurt. Maar dit soort werkt is nodig voor onze samenleving en de revolutie waarin iedereen een rol heeft, voor zichzelf of de anderen. Het is een verantwoordelijkheid die we niet uit de weg mogen gaan." 

De Cubaanse samenleving ondergaat momenteel enkele economische veranderingen waar het centrum op wil inspelen. Zo willen we ook gaan samenwerken met de 'cuentapropistas': de kleine zelfstandigen. Ze zoeken momenteel uit hoe ze dat kunnen aanpakken. "Want het is belangrijk dat de waarden van de revolutie verder worden uitgedragen in de toekomst." sluit Maria af.