Ba(h)cardi campagne gisterenavond ook gelanceerd in Antwerpen.

11 leden van Cubanismo Antwerpen gingen op kroegentocht langs verschillende Antwerpse bars in het centrum van de stad. Een 35 tal cafés kregen een bezoekje van onze enthousiaste vrijwilligers.

Aan de uitbaters en barpersoneel werd gevraagd of er Ba(h)cardi werd geschonken indien dit het geval was, volgde een korte uitleg over de bedoelingen van Bahcardi met Cuba.

Bahcardi als sponsor van de economische blokkade tegen het eiland. Het gaat zelfs zo ver dat de firma eigen advocaten inzet voor het schrijven van VS-wetgeving, die voorziet in een verstrenging van de blokkade.

Een tweede argument dat sterk aansloeg was een verleden van sponsoring aan terroristische activiteiten die erop gericht waren de Cubanen gericht aan te vallen met als bedoeling een einde te maken aan de Revolutie op Cuba.

Veel uitbaters hadden oren naar onze argumenten. Velen gingen erover nadenken en kijken als Ba(h)cardi van de kaart kon verwijderd worden.

De cafés die geen Bahcardi schonken kregen een bedanking van ons.

We sloten de avond gezellig af met een drankje in de Groote witte arend in de buurt van de groenplaats.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan het beëindigen van de onrechtvaardige blokkade tegen Cuba teken dan onze petitie