Afscheid van Steven, Hasta Siempre!

In naam van ICS sprak Marc Vandepitte op de begrafenis van Steven Struyf. Hij bedankte Steven voor zijn strijd en inzet en citeerde uit een boodschap van Aleida Guevara en van de Cuban Five. Na het afscheid kon een deel van Steven's grafisch werk bewonderd worden in een tentoonstelling (+foto's)

Steven had een groot hart voor Cuba. Hij was nauw betrokken bij ICS, Initiatief Cuba Socialista. Voor ICS heeft hij tientallen affiches en flyers ontworpen. Het was zijn belangrijke bijdrage in de zoektocht naar, en strijd voor een betere wereld.

Voor die solidariteit en strijd zijn de Cubanen bijzonder dankbaar. In september was Aleida, de dochter van Che Guevara in België n.a.v. Manifiesta. Toen ze hoorde van Steven zijn ziekte beloofde ze om te kijken of er in Cuba nog alternatieve behandelingen waren. Ze stuurde in extremis ook nog een natuurlijk geneesmiddel op. Maar het kwam te laat.

Eergisteren stuurde Aleida ons nog een korte boodschap. Die luidt als volgt:

Ik druk mijn medeleven uit aan de familie en in naam van het Cubaanse volk dank ik Steven voor zijn steun op de momenten dat wij dat het meest nodig hadden.”

De affiches die Steven ontwierp waren bijzonder krachtig en expressief. Eén ervan heeft mee geschiedenis gemaakt. Hij maakte ze voor de campagne van de Cuban Five. Vijf jonge Cubanen infiltreerden in de jaren 90 in extreemrechtse netwerken in Miami, Florida, met het doel aanslagen tegen hun vaderland zoveel mogelijk te vermijden. Ze werden in 1998 opgepakt en na een schijnproces veroordeeld tot onwaarschijnlijke lange straffen. Wereldwijd werd er actie gevoerd om ze vrij te krijgen. Steven maakte die affiche voor die campagne.

Kort nadat hij ze gemaakt hadden waren we in Havana samen met Herman en Maria in het museum tegen de terreur. We wilden de affiche overhandigen aan het museum. Toen de directeur de affiche bekeek brak ze in tranen uit. Zo aangrijpend was de affiche.

Ondertussen zijn de 5 vrijgekomen. Toen ze hoorden van de ziekte van Steven hebben ze een brief geschreven, waarin ze verwijzen naar die bewuste affiche.

De brief gaat als volgt: 

“De affiche met de vlag was één van de eerste affiches, we noemden ze onder elkaar: de affiche van de Belgen… Ze bereikte ons erg vroeg in deze campagne die meer dan 10 jaar duurde. Ze vergezelde de Vijf in hun gevangenissen en de familieleden tijdens hun reizen door Europa en Latijns Amerika.

Ik herinner me dat ik de affiche van Steven gezien heb in verschillende landen, niet enkel in Cuba. Ik kwam zelf nooit naar België, maar ik heb ze gezien in Canada en Duitsland, op al die initiatieven om de muur van stilte te doorbreken die onze zaak zoveel kwaad gedaan heeft.

Het leven is hard, het geeft ons slagen, het stelt ons op de proef, maar als je goed je taak opgenomen hebt en je beste inspanningen geleverd hebt om bij te dragen aan het leven, als je je aan de kant gesteld hebt van de meest behoeftigen en de armen van deze wereld, dan kan je tevreden zijn… Hoewel de gezondheid ons parten speelt, nooit mogen we stoppen met strijden en strijden….

Zeg aan onze broeder dat wij allen, de Vijf en hun familieleden heel erg dankbaar zijn, omdat hij zijn talent en zijn tijd ingezet heeft om te strijden voor de vrijheid van de Vijf en ook voor een betere wereld voor allen.

Onze sterkte voor de broer die ons verlaat, maar die altijd bij ons zal blijven.”

Eli en Ramón