ACOD-delegatie op congres SNTAP

Terwijl ik eind november begin december 2008 met nog twintig andere syndicalisten op solidariteitsreis in Cuba was, ging daar het 9e congres door van de SNTAP, de Cubaanse vakbond van de overheidsdiensten. De ACOD was uitgenodigd en werd er vertegenwoordigd door de federale secretarissen Jean-Pierre Van Autrève en Roland Vansaingèle (ACOD-AMiO Intergewestelijke Brussel). Ze maakten daarover het onderstaande verslag voor Tribune, en ze gaven hun welwillende toestemming om het ook al op de ICS-site te publiceren. Ik interview deze beide kameraden nog om wat dieper in te gaan op hun Cubaans avontuur, maar hier alvast een voorsmaakje.

9de Congres van het SNTAP: 'Pelear es una manera de triunfar' (Vechten is een manier om te triomferen)

Op uitnodiging van de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, SNTAP (de Cubaanse Nationale Vakbond van de Openbare Diensten) heeft de federale sector AMiO van 2 tot 8 december 2008 een afvaardiging naar Havana gezonden om er het 9de vakbondscongres bij te wonen.

De band tussen de sector “Ministeries”, ondertussen “AMiO” geworden, met het SNTAP werd gesmeed op ons sectoraal statutair congres, gehouden in het jaar 2000. Het is op het Congres van Blankenberge van 11 mei 2000 dat een jumelerende overeenkomst tussen het SNTAP (Cuba), het FNSDUO (Bulgarije) en de ACOD sector Ministeries werd ondertekend. Het respect van ieders identiteit en de hulp en steun in de uitvoering van hun taken, binnen de mate van ieders mogelijkheden, werd hierin vastgelegd.

Dit 9de congres, waarop 300 afgevaardigden uit 15 provinciale afdelingen waren samenbracht, werd luister bijgezet door de aanwezigheid van buitenlandse afvaardigingen uit : Argentinië (ATE), Canada (CUPE), Groot-Brittannië (lokale besturen), Portugal (lokale besturen) en natuurlijk ook België (ACOD AMiO).

Op 3 december 2008, na verschillende tussenkomsten van ondermeer de Minister van Economie en planning alsook de Minister van Werk en Sociale Zekerheid, werd het woord gegeven aan de zaal waarbij iedereen zich zonder taboe of enige rem kon uitdrukken. De meeste tussenkomsten beoogden het verwerven van meer middelen bij het uitvoeren van de syndicale en professionele opdrachten, alsmede eisen inzake lonen, de situatie van de kaders, enz. Volgens de aanwezige journalisten van de CTC (confederatie van de Cubaanse werknemers) was het de eerste keer dat zij een dusdanig geanimeerd congres zagen.

Op 4 december werd het nieuw bureau verkozen. De Kameraad Dulce Maria Iglesias werd verkozen tot nieuwe Algemeen Secretaris. Zij vervangt de Kameraad Diana Maria García Martinez die de functie van Algemeen Secretaris beklede sinds 1998.

De kameraad Milexsy Guizado Faez wordt de nieuwe verantwoordelijke voor de internationale betrekkingen. Zij volgt de kameraad Silvia Matute Carrion op die de verantwoordelijke wordt voor de internationale betrekkingen van het CTC voor Midden-Amerika.

Het was voor ons de gelegenheid om een afvaardiging te ontmoeten van de provincie Guantanamo waar de ACOD-CGSP AMiO, in samenwerking met het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking’ (FOS), een vormingsproject heeft lopen. De Cubaanse kameraden hebben hun tevredenheid over de resultaten niet onder stoelen of banken gestoken. Evenwel, de provincie Guantanamo heeft zware schade geleden door de drie vernietigende orkanen. Het Guantanamo project is de logische voortzetting van het initieel project van 2001 dat erin bestond lokalen te renoveren en in te richten alsmede informaticamateriaal bestemt voor de vorming van Cubaanse afgevaardigden aan te kopen. Van 2001 tot 2006 hebben meer dan 51.000 afgevaardigden een vorming kunnen volgen.

Daags na het congres zijn we naar de regio van Matanzas getrokken waar we een ander lopend project hebben bezocht, namelijk een boerderij in de vorm van een coöperatieve die als taak heeft de voeding te verzekeren van 400 werknemers die in de vormingscentra terechtkomen. We hebben ter plaatse zelf kunnen vaststellen welke inspanningen er moeten worden geleverd, inzonderheid op het vlak van irrigatie. Al is de bodem vruchtbaar, dan nog is in het droog seizoen zonder degelijk irrigatiesysteem elke oogst gedoemd om te mislukken.

Op het eind van een zeer kort maar goed gevuld verblijf zijn we, met de Cubaanse zon in ons hart, naar ons winters koude België teruggekeerd.