Achtste wereldbijeenkomst van intellectuelen en artiesten ter verdediging van de mensheid: slotverklaring

Caracas, 13 tot 18 oktober 2008

Er is geen kapitalistische oplossing voor de huidige kapitalistische crisis

1. Het Netwerk van Intellectuelen en Artiesten ter Verdediging van de Mensheid en het Wereldforum voor Alternatieven bedanken het volk en de regering van het Bolivariaanse Venezuela om deze eerste gezamenlijke ontmoeting te hebben mogelijk gemaakt in Caracas van 13 tot 17 oktober.


2. De huidige kapitalistische crisis mag geen kapitalistische oplossing krijgen, want dat zou de kosten verplaatsen en voor een nieuwe lijdensweg zorgen in de landen en volkeren van het Zuiden en in de meest kwetsbare sectoren in het Noorden. Daarom verwerpen wij dat de beslissingen genomen worden door de schuldigen van de crisis zelf, zoals de G8, de G20 en z’n forum voor financiële stabilisatie, of de multilaterale organisaties, het IMF, het WTO of de Wereldbank. Het is dringend nodig om bestaande beslissingsorganen te versterken, en er nieuwe te creëren, met de participatie en mobilisatie van de regeringen, de intergouvernementele organisaties, de sociale bewegingen en de intellectuelen om zo alternatieve uitwegen te stimuleren voor een nieuwe financiële orde en een nieuwe economie.


3. Het kapitalisme is ook verantwoordelijk voor de milieucrisis die het overleven van de mensheid zelf in gevaar brengt: klimaatsverandering, voedselcrisis, energiecrisis en gebrek aan zoet water.


4. De crisis opent mogelijkheden voor de uitbouw van alternatieven. We moeten gebruik maken van het mislukken van de Doha-onderhandelingen om nieuwe vormen en normen van handel uit te werken, gebaseerd op het respect voor de fundamentele mensenrechten, op zelfvoorziening qua voedsel en op de solidariteit tussen de volkeren. Wij verwerpen de betaling van de buitenlandse schulden van de landen van het Zuiden, om zo de soevereiniteit over de grondstoffen te herstellen en de betaling te eisen van de ecologische schuld.


5. Wij betuigen onze solidariteit en ons militant engagement met de nieuwe progressieve sociale en politieke processen in Latijns-Amerika en in enkele andere landen van Afrika en Azië, zoals in Nepal, die nieuwe en beloftevolle perspectieven openen voor het opbouwen van een betere wereld.


6. De Venezolaanse Revolutie, geïnspireerd door het Bolivariaanse ideaal, betekent een lichtpunt van bevrijding voor de democratische en revolutionaire krachten in de wereld. Wij betuigen onze solidariteit en keuren de aanvallen van het imperialisme en de rechterzijde tegen de Venezolaanse regering en z’n volk af. Wij zijn verheugd met de triomf van president Evo Morales in het referendum, net als met de goedkeuring van de nieuwe grondwet door het Ecuadoriaanse volk. We zijn overtuigd dat deze bekrachtigingen door het volk van linkse regeringen binnenkort zullen worden voortgezet in de komende verkiezingen in Venezuela en in het referendum over de grondwet in Bolivia.


7. Wij willen de efficiënte actie van UNASUR benadrukken bij de poging tot staatsgreep in Bolivia, wat de kracht aantoonde van de landen uit die streek om autonome beslissingen te nemen.


8. De interventies van het imperialisme gaan verder temidden van groeiende humane kosten in alle continenten. Wij zijn zeer ongerust over de hevige sociale en politieke crisis die Colombia doormaakt, in het bijzonder over de repressie tegen de sociale bewegingen van arbeiders, boeren en indianen, de obstakels van de regering die de vooruitgang in het vredesproces hebben gesaboteerd, en de aanvallen van de paramilitaire strategie van de Colombiaanse staat, in nauwe samenwerking met de regering van Bush, tegen de landen in de regio.


9. De reactivering van de vierde vloot van de zeemacht van de Verenigde Staten toont de agressiviteit waarmee dat land de progressieve processen in dit deel van de wereld probeert tegen te houden. De volharding van de Amerikaanse blokkade tegen Cuba is een ander teken van hun imperialistische perversiteit en toont terzelfdertijd het falen van hun politiek tegen een volk dat op één januari van 2009 de vijftigste verjaardag viert van een revolutie die het toonbeeld is geweest van waardigheid. Wij betuigen ons medeleven bij de verwoesting van de orkanen die het eiland getroffen hebben.


10. Wij veroordelen het geweld van de staat Israel tegen het Palestijnse volk dat zich buitengewoon heeft verhevigd in een proces dat geen grenzen lijkt te kennen; en wij steunen de internationale campagne voor een boycot van de criminele politiek van Israel.


11. In Afghanistan in Irak, twee landen vernietigd door het imperialisme, gaat de agressieoorlog van de VS en de NAVO verder en zaait er dood en vernieling. Wij eisen de onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen. Wij veroordelen de bedreigingen met agressie van het imperialisme tegen Iran.


12. In Afrika zijn vele volken het slachtoffer van conflicten waar zij geen belang bij hebben en die hun overleven in gevaar brengt. Ze hebben te lijden onder de multinationale ondernemingen die hun grondstoffen willen plunderen, zoals in het geval van de Democratische Republiek Congo en Nigeria, of onder buitenlandse machten, zoals in Somalië. Wij steunen de Afrikaanse regeringen die de aanwezigheid van Africom (van de Noord-Amerikaanse zeemacht) en het sluiten van verdragen met de Europese Unie verwerpen.


13. Tegenover de barbaarsheid van de vermelde conflicten bevestigen wij onze overtuiging dat het socialisme het enige alternatief is om de economische, sociale, politieke, culturele en ecologische problemen van de mensheid op te lossen. De opbouw ervan zal het resultaat zijn van de samenwerking en de mobilisatie van arbeiders, boeren, indianen, vrouwen, sociale en ecologische bewegingen en andere groepen die opkomen tegen onrechtvaardigheid, om de hoop van de volkeren voor een andere wereld mogelijk te maken.

Caracas, 17 oktober 2008

Vertaald door Toon Pepermans.