Aanslag op de Braziliaanse bevolking

Een initiatief dat Cuba 55 jaar geleden nam, wordt door de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties beschouwd als het grootste voorbeeld van de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en Agenda 2030. Sinds Jair Bolsonaro aan de macht is gekomen in Brazilië, zet hij de gezondheid van en de solidariteit met zijn volk op de helling.

Wat vooraf ging
We spreken over de deelname van het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid aan het programma 'Meer Artsen voor Brazilië' dat werd gelanceerd door Dilma Rousseff, de toenmalige presidente van Brazili. Dankzij de samenwerking met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie slaagde het programma erin om Braziliaanse en buitenlandse artsen te laten samenwerken in gebieden met extreme armoede. Het programma toont aan dat een Zuid-Zuid samenwerking mogelijk is.

Succesvolle verwezenlijkingen
Gedurende 5 jaar hebben 20 000 Cubaanse artsen in het kader van die samenwerking 113 359 000 consultaties gehouden in 3600 steden. Ze slaagden erin om de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor een bevolking van 60 miljoen Brazilianen. 80% van alle artsen die meededen aan het programma 'Meer Artsen' kwamen immers uit Cuba. Sta erbij stil dat sindsdien meer dan 700 steden voor het eerst konden rekenen op een dokter!

Sterker nog, alle kosten van de overgrote bereikte missies werden door de Cubaanse overheid gedekt! Denk maar eens aan hun prestaties in de strijd tegen het ebola-virus in Afrika, cholera in Haïti, blindheid in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied. enz. Daarzijn werden ook 35 613 gezondheidswerkers uit 138 landen GRATIS opgeleid in Cuba als uiting van internationale solidariteit .

Bolsonaro zet solidariteit op de helling
De nieuwe president van Brazilië, Bolsonaro stelt immers de kwaliteit, waardigheid en professionalisme van deze artsen sterk in vraag en wil aan het programma nieuwe maatregelen opleggen met strengere voorwaarden. Hiermee bedreigt de rechtse president niet alleen het bestaan van een internationale solidaire samenwerking gebaseerd op humanitaire principes, maar pleegt hij volgens Dilma Roussef vooral “een aanslag op de Braziliaanse bevolking” waarbij het recht op primaire gezondheidszorg wordt geschonden.

Bovendien zegt ze dat Bolsonaro zich autoritair opstelt omdat hij een overeenkomst breekt met een gerespecteerde en erkende internationale gezondheidsorganisatie. Dergelijk gedrag getuigt volgens Dilma van een gebrek aan kennis op vlak van gezondheid. In 2013 waren er slechts 1,8 artsen per 1000 inwoners. De toenmalige regering wou dat aantal artsen verhogen naar 2,7 maar dat zou pas in 2035 realiseerbaar zijn. Om die reden had de PT, de Arbeiderspartij van Lula en Dilma, graag meer inversteringen gedaan in medische faculteiten, maar dat werd uitgesteld door politieke druk.

Als gevolg van Bolsonaro's bedreigingen op sociale media trekt het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid zichzelf  terug uit het programma 'Meer Artsen'. Dat communiceerden ze ook aan de directeur van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie en de politieke leiders van Brazilië. Ze vinden het onaanvaardbaar dat hun 55 jarenlange werk niet geapprecieerd wordt door Jair Bolsonaro. Net zoals Dilma Roussef in haar opiniestuk schreef: “de Braziliaanse overheid zou de broedelijke solidariteit van Cubaanse artsen moeten erkennen”.

We begrijpen de moeilijke beslissing van Cuba en hun artsen om zich terug te trekken uit een nieuwe vijandige omgeving nog voordat Bolsonaro ze zelf zou verdrijven. Cubanismo.be is solidair met de Braziliaanse arme bevolking waarvan de meerderheid niet eens op Bolsonaro heeft gestemd, maar die nu toch geen Cubaanse dokter meer zal kunnen raadplegen. Cuba blijft zeker en vast openstaan om medische zorgen te verlenen aan iedereen die het nodig heeft, ook buiten haar landsgrenzen, maar wel op basis van wederzijds respect en solidariteit.