300 keer “neen!” aan de illegale blokkade van Cuba

Onder de stralende zon, en op de tonen van Oumou Sangare en Julian Marley, spraken leden van Cubanismo geïnteresseerde bezoekers van sfinx festival aan over de blokkade. “Het valt op hoe ontvankelijk de festivalgangers zijn voor onze boodschap” zegt Matthias, “mensen die al op de hoogte zijn van de blokkade, tekenen onze petitie ertegen vaak onmiddellijk, terwijl mensen die er voor het eerst van horen duidelijk gechoqueerd zijn”.

Hoe zou het ook anders kunnen? Een derde wereldland al decennia lang illegaal boycotten, zodat zelfs medische voorzieningen en noodhulp er niet kunnen toekomen, is een bizarre situatie. Volgens de Verenigde Naties heeft Cuba op deze manier al 130 miljard dollar economische schade geleden. Ongeveer evenveel als het totale BBP van een landzoals Servië of Bulgarije bedraagt. Het hoofd van het regionaal economische agentschap van de VN verzet zich dan ook hevig tegen de “brutale menselijke kost” van het embargo.

Met Cubanismo leggen we ons daar echter niet bij neer, en blijven we oproepen om de petitie tegen de illegale blokkade te tekenen. Europa en België hebben voldoende juridische middelen in handen om ze aan te vechten. Laten we hen samen wat meer onder druk zetten om die maatregelen effectief te gebruiken.

 

Voetnoten:

1 Volgens internationale verdragen is het niet toegestaan om bedrijven en burgers uit 3de landen te betrekken wanneer je een land boycot. Als de VS dus enkel Amerikaanse bedrijven en burgers zou verbieden om te handelen met Cuba, zou dat legaal zijn. Ze leggen echter heel de wereld deze sancties op. Dit is niet legaal.

2 Reuters (9 mei 2018). U.S. trade embargo has cost Cuba $130 billion, U.N. says.
https://www.reuters.com/article/us-cuba-economy-un/us-trade-embargo-has-...