29.000 jongeren opgeleid tot arts in de ELAM

Ongeveer 29.000 artsen uit 90 landen in 14 afstudeerrichtingen werden er al opgeleid aan de Latijns-Amerikaanse School of Geneeskunde (ELAM) in Havana opgericht door de historische leider Fidel. met video

Luis Estruch, prof. emeritus, benadrukt dat de ELAM een van de grote verworvenheden is van de Cubaanse Revolutie en van het gedachtegoed van Fidel. Die bedacht de bouw en oprichting ervan na de doortocht van twee orkanen door Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Twee derden van de afgestudeerden heeft een in hun land gevalideerde graad. Twee van hen zijn ministers van Volksgezondheid: in Bolivia en Costa Rica, en er zijn ook vice-ministers, provinciale gezondheidsdirecteurs en wetenschappers.

Hij wees er ook op dat een derde van het totale aantal afgestudeerden hun specialiteit behaalde in Cuba's gezondheidscentra en (poli)klinieken en vervolgens terugkeerde naar hun land met de titel arts en specialist. 

Cuba heeft 1.100 artsen voor Haïti gevormd, 800 voor Oost-Timor, en ook172 jonge VS-burgers, de meesten van hen met een daar gevalideerd diploma. Zij werken er in arme buurten in communautaire programma's. “Dit zijn buitengewone dingen met invloed op de toekomst van die staten.” 

Cuba heeft richtte ook negen medische scholen in Afrika op, voorzien van professoren en de Cubaanse onderwijsmethode. Het succesvolste programma loopt in Venezuela, waar 22.000 integrale artsen zijn afgestudeerd en nog eens bijna 20.000 in opleiding zijn.

Cubainformación