28e Europese solidariteitsmeeting voor Cuba in Slovenië

Van 23 tot 25 november zonden 33 Cuba-solidariteitsorganisaties uit 24 landen (van Italië tot Rusland) 65 afgevaardigden naar de 28e Europese solidariteitsmeeting voor Cuba, die dit jaar plaatsvond in Bohinj, Slovenië. Cubanismo.be zond een driekoppige delegatie en speelde er een actieve rol in de opmaak van een pan-Europees actieplan. + foto's

Om de twee jaar ontmoeten die organisaties uit heel Europa elkaar om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke acties af te spreken om de solidariteit met Cuba te ontwikkelen, in samenwerking met ICAP en de plaatselijke Cubaanse ambassade. De conferentie wordt telkens in een ander land georganiseerd: Twee jaar geleden in Stockholm, vorig jaar in Bulgarije en dit jaar in Slovenië.

De deelnemers bogen zich over drie thema's: de strijd tegen de blokkade, het werk naar jongeren en andere doelgroepen toe en de strijd tegen de desinformatie over Cuba en het gebruik van de sociale media.

De afgevaardigden besloten dat de strijd tegen de blokkade ook in 2019 de hoofdcampagne blijft en spraken in dat verband een aantal acties af: zo wil men vanaf nu in alle Europese landen elke 17e van de maand een activiteit rond de blokkade opzetten. In de loop van 2019 komt er een actiedag in het Europees Parlement en het is ook de bedoeling om mee te doen met de bankenactie.

Dat laatste is een voorstel van de Belgische Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade, waarbij, op basis van concrete gevallen, de vastgestelde weigering van banken om geld naar Cuba of solidariteitsorganisaties over te maken bij de Europese Commissie wordt aangeklaagd en geëist wordt dat de Commissie haar eigen wetten tegen het extraterritoriale aspect van de blokkadewetten van de VS toepast.

Op de conferentie ging men er ook mee akkoord om de diverse verkiezingen in 2019 aan te grijpen om Cuba op de agenda te zetten door kandidaten naar hun standpunten over de blokkade en Cuba te vragen en die bij de kiezers bekend te maken. In België zal Cubanismo.be daar alvast verschillende initiatieven voor nemen.

Er was een warme oproep om bijzondere aandacht voor de jongeren te hebben, o.a. door initiatieven te nemen op het gebied van sport en cultuur en de deelname aan de internationale brigades te stimuleren.

Ten slotte spraken de deelnemers ook af om hun concrete activiteiten en goede praktijken sneller met elkaar te delen, o.a. via de website siempreconcuba.cu en een eigen facebookpagina voor de Europese groepen.

Een huldebetoon aan Fidel sloot het weekend af.

De volgende ontmoeting van de Europese solidariteitsbeweging zal plaatsvinden in 2020 in Moskou.