1mei boodschap van Cubanismo.be aan de kameraden van de CTC

Ter gelegenheid van 1 mei stuurde Cubanismo.be een solidariteitsboodschap naar de Cubanen en de kameraden van de Cubaanse vakbond CTC.

Beste kameraden in Cuba en van de wereldbeweging van solidariteit met Cuba:

Wij zijn Toon Danhieux en Erwin Carpentier, bestuursleden van Cubanismo.be, een Belgische organisatie voor solidariteit met Cuba.

Cubanismo.be staat in BelgiË vooraan om de blokkade aan te klagen, om te informeren over de Cubaanse realiteit tegenover de leugens en inmenging van allerlei vijanden van de Cubaanse revolutie en om vrienden te organiseren voor concrete steunactiviteiten.  Wij zijn ook vakbondsmilitanten, ik (Toon)) van de christelijke vakbond en Erwin van de socialistische vakbond. Wij groeten onze vakbondscollega's in Cuba en in de hele wereld.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de familie en collega's van Gilda Chacon te groeten en onze grote droefheid over haar heengaan uit te spreken. Haar revolutionaire geest zal voor altijd in ons hart blijven.

De pandemie van het coronavirus heeft het onmenselijke en misdadige karakter van het kapitalisme blootgelegd:

We hebben gezien hoe het neoliberale kapitalistische systeem gezorgd heeft voor de privatisering en bezuinigingen in de volksgezondheid, hoe het kapitalisme de mensen niet kon beschermen en redden, , met duizenden en duizenden doden tot gevolg (meer dan 23 000 in België, met een groot aantal ouderen), , en hoe het heeft geleid tot sociaal isolement, inperking van de democratische rechten en onderdrukking. We zien dat farmaceutische bedrijven profiteren van de vaccins en dat rijke landen de toegang tot vaccins aan arme landen ontzeggen.

De COVID-19-gezondheidscrisis heeft opnieuw aangetoond dat de werkende klasse van essentieel belang is om de samenleving te doen draaien. De mannen en vrouwen die in de gezondheidszorg werken, de winkelbedienden, de chauffeurs van het openbaar vervoer, de vuilnisophalers... allemaal bleven ze werken en anderen bedienen, met groot gevaar voor hun eigen gezondheid.

De kapitalisten en hun woordvoerders roepen op om "de economie te openen", zij willen onze gezondheid opofferen aan hun winsten. Werknemers verliezen inkomen of hun job, kleine ondernemers gaan failliet. De arbeidersklasse eist respect en vecht opdat de post-COVID wereld er niet zal uitzien zoals de wereld ervoor.

Deze pandemie heeft ook nog eens de geweldige humanitaire waarde van Cuba aangetoond: een samenleving waarin zorg levens redt, niet alleen in het land zelf maar ook in andere delen van de wereld, zelfs in Europa, zoals we hebben gezien in Italië toen de Henry Reeve Brigade er arriveerde. Daarvoor hartelijk dank aan de Cubaanse gezondheidswerkers! 

De Cubaanse vrouwen en mannen blijven vechten om hun leven te verbeteren, om hun socialisme te perfectioneren. Ze hebben dat getoond met de nieuwe grondwet, de aanpak van de gezondheidscrisis, de muntherschikking, het achtste congres van hun partij...

Wij vertrouwen in de veerkracht en de revolutionaire geest van het Cubaanse volk, in zijn wil om zijn eenheid en zijn recht op een soevereine ontwikkeling te verdedigen. Het voorbeeld van Cuba blijft een bron van inspiratie voor de volkeren van de wereld en spoort ons aan om onze solidariteit te versterken. We zullen elkaar zien wanneer we het mooie en hartelijke Cuba weer kunnen bezoeken.

Broeders en zusters: het vaderland is de mensheid, verenigd zullen we overwinnen!

Lang leve Cuba, lang leve de internationale solidariteit!