Er is veel Cuba in elk van de kandidaten genomineerd op zondag 21 januari , maar nog veel meer in wat ze vertegenwoordigen als geheel.

De regering van de VS zal een nieuwe taskforce op internet oprichten om destabiliserende boodschappen te verspreiden tegen de gevestigde orde in Cuba en de wettelijkheid en legitimiteit van de Cubaanse regering aan te vallen.

In het driemaandelijks verslag dat de Verenigde Naties op 15 december 2017 publiceerde over orkaan Irma, die in september 2017 in Cuba passeerde, blijkt hoe ernstig de getroffen schade in het land is. Cubanismo.be kon dankzij jullie giften  €15000 naar onze partner sturen.

Op Cuba wordt recht gesproken door het volk. Dat dat geen slogan is getuigt dit filmpje dat een rechter volgt in haar dagelijks leven. Vijftien minuten met Nl ondertitels van Rudy Sohier

Vijf jaar geleden actualiseerde Cuba zijn migratiebeleid en werd het makkelijker voor de eilandbewoners om het te verlaten of ernaar terug te keren. Slechts 11% van de Cubanen die naar het buitenland reisden, deden dat om daar te blijven.

In de afgelopen maanden hebben medische professionals uit het zuiden van Chicago een nieuwe tactiek getest om het kindersterftecijfer in het gebied te verminderen: het vinden van vrouwen op vruchtbare leeftijd en hen over zowat alles bevragen, werkelijk alles.

In Cuba vindt in 2018 een generatiewissel plaats in het leiderschap van het land, maar de keuze voor het socialisme blijft.

De Cubaanse regering start 2018 met stevige steun van de EU. Havana en Brussel beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun onderlinge relaties, het resultaat van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking (PDCA) van december 2016. Daarmee gaat de EU in tegen de beleidskeuzes van de Amerikaanse president Trump.

Cuba slaagt erin om al het 10de jaar op rij het sterftecijfer bij geboorte onder de 5 op 1000 geboortes te houden. Dat is een reden voor het land om feest te vieren.

Ongeveer 29.000 artsen uit 90 landen in 14 afstudeerrichtingen werden er al opgeleid aan de Latijns-Amerikaanse School of Geneeskunde (ELAM) in Havana opgericht door de historische leider Fidel. met video

Pagina's