Een Parade in de regen en ééntje in de zon. Twee jaar op rij bracht Hart boven Hard meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Tijd voor een volgende editie, omdat het nodig is! Dat vinden we ook met ICS, voor ons én HbH begint de toekomst bij een serieuze herverdeling. Cuba brengt het in de praktijk; In gezondheidszorg bv:
Obamacare?, Trumpcare , CUBACARE!      VERZAMELEN OM 13.30u vóór het  Noordstation (Bolivarbeeldje)

Tot spijt van wie het benijdt hebben 40 jaar leugencampagnes de figuur van el Che niet klein gekregen. De man die ooit stelde dat je geen revolutionair kon zijn zonder diepe gevoelens van liefde te koesteren voor elke medemens, blijft mensen inspireren.

Men heeft het tegenwoordig veel over integratie en over de ALBA, maar de resultaten zijn weinig bekend. We maken even de balans op, niet zonder te herinneren aan de oorsprong van deze nieuwe weg die door Latijns-Amerika werd aangegeven.

De zaak kwam onlangs nog ter sprake tijdens de Latijns-Amerikaanse bijeenkomst voor de strijd tegen de ALCA, die meer dan 700 personen bijeenbracht in aansluiting op 1 mei.

Deze bijeenkomst, die voor de zesde keer georganiseerd werd, vond z’n oorsprong in de vergaderingen tegen de ALCA, de Amerikaanse Vrijhandelszone. De VS wilden die opleggen aan onze landen om onze economie te controleren. Maar we hebben die samen een nederlaag kunnen toebrengen. Uiteindelijk hebben we de ALCA ten grave gedragen in 2005 op de Top der Volkeren, gelijktijdig met de Top van Amerika die in november gehouden werd in Mar del Plata, in Argentinië.

Om de oppositie te omzeilen tegen een systeem dat volgens een sterk suggestief beeld van de bekende Cubaanse economist Osvaldo Martinez, een verbond lijkt tussen sardines en haaien, hebben de VS de TLC of het Vrijhandelsverdrag uitgevonden, dat land per land ondertekend werd. Dat bewijst maar weer dat het devies " verdeel en heers " in onze huidige wereld niets aan actualiteit heeft verloren.

Tegenover deze ALCA en zijn nieuwe vorm als TLC, hebben Venezuela en Cuba, samen met Bolivië en nu ook Nicaragua, een extra oplossing gesteld namelijk de ALBA. Dit “Het Boliviaans Alternatief voor de Amerika’s” genoemd naar de grote onafhankelijkheidsstrijder Simon Bolivar laat zich in het Spaans met stijl "dageraad" noemen. Het werd opgericht eind 2005.

Dit ALBA is geen puur en simpel "anti-ALCA". Het is op de eerste plaats een structuur van werkelijke integratie. Dat wil zeggen dat ieder er op gelijke voet staat. Verder integreert ALBA een luik dat tot nu toe altijd vergeten wordt bij deze types van blokvormingsprocessen in de wereld : het sociale luik.

Inderdaad, we bevinden ons tegenover de gehele problematiek van het doel van de ontwikkeling: de macro-economie of het welzijn van de bevolking? Daarom juist staat de ALBA in er het teken van de solidaire integratie.

De resultaten ervan zijn de volgende:

    30 000 uitgezonden dokters en 70.000 jongeren die een opleiding geneeskunde volgen.
    2 miljoen Latijns-Amerikanen die hebben leren lezen en schrijven.
    Meer dan 600.000 personen aan wie het gezichtsvermogen teruggegeven werd dankzij een operatie.

BBC World Service
2007/7/2

Transcript of BBC interview with Gerardo Hernández
July 2, 2007

De "niet-gouvernementele'' organisatie Reporters sans Frontières (RSF) voert een desinformatiecampagne tegen de regering van Venezuela. Daar zou president Hugo Chávez de persvrijheid bedreigen en een"dictator in wording'' zijn, een term die werd overgenomen door westerse kranten als de NRC Handelsblad.

 VENEZUELAN President Hugo Chavez's refusal to renew the license of Radio Caracas Television might seem to justify fears that Chavez is crushing free speech and eliminating any voices critical of him.

GENEVE, 29 maart (PL) De Wereldvakbondsfederatie (FSM) vroeg vandaag in de Raad voor de Mensenrechten de vrijlating van de vijf Cubaanse antiterroristen die al meer dan acht jaar gevangen zitten in de Verenigde Staten.
foto Osiris Oviedo 

Osiris Oviedo, de vertegenwoordigster van deze internationale organisatie in Genève, bestempelde hun opsluiting als onrechtvaardig en zei dat ze alleen maar probeerden het Cubaanse volk te beschermen tegen op Noordamerikaans grondgebied uitgewerkte plannen voor terroristische acties.

Eva Golinger -De laatste dagen hebben grote nieuwsbladen in de VS bijdragen gepubliceerd die agressief en hartvochtig recente verklaringen en beslissingen van de herkozen president Hugo Chávez en zijn kabinet hebben bekritiseerd. Voor een groot deel is de inhoud van deze bijdragen gebaseerd op verdraaiing van- en onbegrip voor de nieuwe politiek in Venezuela en voor de manier waarop de regering functioneert.

De ‘Washington Post' publiceerde op 10 januari j.l. “Venezuela's sprong achterwaarts”. De redactie schildert opzettelijk en ten onrechte de presidentiële verkiezingen in Venezuela als onwettig en oneerlijk. Zij claimt dat Chávez een ‘ partijdige campagne voerde die de Venezolanen deed geloven dat ze gestraft zouden worden als zij niet op hem hun stem uitbrachten '. De Post wilde haar lezers doen geloven dat men voor Chávez koos onder druk en uit angst. Niets is minder waar. Een meerderheid van de Venezolanen tonen in het dagelijkse leven openlijk hun oprechte bewondering voor en instemming met President Chávez in dit land. Zij geloven dat Chávez de beste president is die het land ooit had. Statistieken tonen aan dat deze regering meer bruggen, spoorlijnen, ziekenhuizen en klinieken, universiteiten en scholen, snelwegen en

Venezolaans-Amerikaanse socioloog Gregory Wilpert, Venezolaans Ambassadeur Alejandro Fleming, Venezolaans syndicalist Ruben Linares en Frans Wuytack, die 30 jaar geleden als priester in de volkswijken van Caracas werkte.

Op 19 december trok een kleine delegatie van ICS, intal en FOS naar de piketten van Volkswagen en het toeleveringsbedrijf Meritor, in gezelschap van de Cubaanse vakbondsleider Raymundo Navarro. Raymundo is verantwoordelijk voor de Internationale Relaties in het nationaal secretariaat van de Cubaanse vakbond CTC

Diana Maria García Martinez is secretaris-generaal van de SNTAP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública), de Cubaanse vakbond van de overheidsdiensten. Van 3 tot 12 november was ze op uitnodiging van de ACOD te gast in België. Ik had Diana in Havana ontmoet tijdens een syndicale groepsreis in 2005 en we spraken af voor een babbel in Brussel, daags voor haar terugkeer naar Cuba.

De SNTAP werd op 23 november 1961 opgericht. Hij telt 255.822 leden, verspreid over 7.380 afdelingen, uit de verschillende ministeries en gemeentelijke overheden.

Pagina's