Free the Five

DE CUBAN FIVE : EINDELIJK VRIJ 

Dank voor uw steun aan deze wereldwijde campagne

 

Beste vrienden,

Eindelijk is het zover: de Cuban Five, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González en René González zijn sinds 17 december 2014 terug bij hun familie in Cuba. Meer dan 16 jaar heeft het onrecht geduurd, sinds ze op 12 september 1998 gearresteerd werden in Miami. Ze waren er geïnfiltreerd in anti-Cubaanse terroristische organisaties met het doel aanslagen tegen hun land te voorkomen. Er volgden verschillende maandenlange eenzame opsluitingen, problemen met - tot en met weigering van - familie bezoek, en een politiek proces dat in 2001 zou leiden naar absurd lange straffen.  De gezamenlijke straffen liepen op tot vier keer levenslang + 77 jaar. Het proces in beroep zou jarenlang aanslepen. In december 2009 werd het afgesloten met een aanzienlijke strafvermindering voor drie van de vijf, onder druk van de wereldwijde publieke opinie.  De Cuban Five waren echter niet vrij en Gerardo bleef tegen twee keer levenslang aankijken.

 

De campagne ging onvermoeid verder. Hoogtepunten daarbij waren de lobbydagen in het Amerikaanse Congres georganiseerd door het Internationaal Comité, en de Internationale Onderzoekscommissie in Londen, een Europees initiatief. Op het moment van hun vrijlating waren we aan het werken aan een Kerstbrief voor Obama, waaronder we al honderden namen verzameld hadden, van Nobelprijswinnaars tot wereldbekende acteurs, politici, vakbondsleiders enz…
Uiteindelijk heeft Obama de stap gezet naar het herstellen van de relaties met Cuba. Hij ging in op de uitdrukkelijke voorwaarde van de Cubanen: de vrijheid van de resterende Cuban Five. Het is ook het begin van het einde van de meer dan een halve eeuw durende wurgende blokkade tegen het eiland. In deze strijd van David tegen Goliath, heeft Goliath een stap terug moeten zetten.

We delen in de enorme vreugde van het Cubaanse volk om de terugkeer van hun helden, in het geluk van de families die na zovele jaren van scheiding, pijn en onzekerheid opnieuw verenigd zijn. Vanuit Havana vroeg Gerardo ons telefonisch om jullie allen van harte te bedanken voor jullie blijvende inzet, bij deze:

 

Hartelijk dank voor alle steun en HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

 

Katrien Demuynck
Belgisch Free the Five Comité
Europese Coördinatie van de Free the Five-Campagne

 

 


 

Wat vooraf ging

In de vuile oorlog tegen Cuba vielen reeds 3.500 slachtoffers. Toch lopen de terroristen in Miami vrij rond. De Cubaanse regering besliste de terreurnetwerken te infiltreren om verder bloedvergieten te voorkomen. Op 17 juni 1998 overhandigde de Cubaanse overheid een dossier aan het FBI, op basis van door vijf vrijwilligers bekomen informatie. Het FBI arresteerde op 12 september 1998 echter niet de terroristen, maar wel de vijf Cubanen. Ze werden 17 maanden in eenzame opsluiting gezet, wat het contact met hun advocaten enorm bemoeilijkte. De aanklacht luidde “samenzwering met de bedoeling te spioneren” en “samenzwering tot moord”. Dit is een typisch politieke aanklacht, waarbij enkel de intentie – niet de feiten – bewezen moeten worden.

Na een schijnproces in 2001 waarbij de jury werd geïntimideerd, de verdachten en hun advocaten geen vrije toegang kregen tot hun dossiers en getuigenissen ten voordele van de vijf niet weerhouden werden, werden ze in totaal veroordeeld tot 4 maal levenslang en 75 jaar gevangenis! Onder druk van de internationale publieke opinie kregen drie van hen in 2009 strafvermindering.

Ze zitten in de meest strenge en onmenselijke omstandigheden vast in vijf verschillende staten van de VS, alsof het om staatsgevaarlijke criminelen gaat. De openbare aanklager gaf - een jaar na het proces – zelf toe dat iemand die gezien wordt als een sympathisant van de Cubaanse regering, in Miami nooit een eerlijk proces kan krijgen.

 

Wie zijn de Cuban Five?

         Antonio                  Fernando                 Gerardo                     Ramón                      René

 

Weigering van het bezoekrecht aan twee van de echtgenotes